Search

Koulunkäynninohjaaja on moniosaaja

– Koulunkäynninohjaajan työ on monipuolista, ei ole tylsiä päiviä ja mikään päivä ei ole samanlainen. Näin sanoo opistolta toukokuussa koulunkäynninohjaajaksi valmistunut 29-vuotias Mikko Virta. Mikko työskentelee Vehmaan yhtenäiskoululla. Koulussa on noin 200 oppilasta ja oppilaat ovat 1. – 9.-luokkalaisia.

Työpäivän aikana ehtii olla monessa eri roolissa. Aamulla Mikko ohjaa 1. – 2.-luokkalaisille aamukerhoa ennen koulupäivän alkua. Päivällä hän työskentelee koulun puolella ja avustaa siellä luokassa tukea tarvitsevia oppilaita. Iltapäivällä on vuorossa iltapäiväkerho pienimmille koululaisille.

Ilze Junkurena, 35 vuotta, on valmistunut samasta ryhmästä Mikon kanssa. Hän työskentelee koulunkäynninohjaajana Varsinais-Suomen Marttojen järjestämässä Topeliuksen koulun iltapäiväkerhossa. – Iltapäiväkerhossa on monipuolista toimintaa. Ulkoilemme paljon koulun pihalla ja lähipuistoissa ja teemme retkiä erilaisiin paikkoihin mm. läheiseen Turun linnaan. Kerhossamme on joka viikko eri askarteluidea. Lapsilla on mahdollisuus tehdä koulutehtävät läksyparkissa, kertoo Ilze. Hänestä parasta työssä on, että saa olla koko päivän lasten kanssa. Hänen mielestään kaikkein hienointa on nähdä, miten yksinäinen, ujo lapsi saa hiljalleen ystäviä ja alkaa viihtyä lapsiryhmässä.

Ilze Junkurena toimii koulunkäynninohjaajana iltapäiväkerhossa. Hänestä on hienoa nähdä, miten ujo, yksinäinen lapsi saa hiljalleen kavereita ja pääsee mukaan toisten leikkeihin.

Aikaisempi osaaminen huomioidaan

Aikuisopiskelijoita tulee hyvin erilaisista työympäristöistä ja taustoista. Opiskelujen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioon aikaisempi työkokemus, koulutus ja muu osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku.

Ilzen matka Suomeen iltapäiväkerhonohjaajaksi on ollut monisäikeinen. Hän on kotoisin Latviasta ja on siellä opiskellut valtiotieteitä. Opiskelujen kautta hän päätyi ensimmäisen kerran Suomeen Erasmus-opiskelijana vuonna 2006. Seuraavan kerran Turku kutsui vapaehtoistyöhön Turun kaupungin iltapäiväkerhoihin vuonna 2012. Hän suoritti vuonna 2015 MBA-tutkinnon Turun ammattikorkeakoulussa. Sen jälkeen hän on tehnyt iltapäiväkerhotyötä Varsinais-Suomen Martoilla työkokeilussa, palkkatuella ja oppisopimuksella ja viime huhtikuussa hän valmistui koulunkäynninohjaajaksi.

Mikko on suorittanut catering-alan perustutkinnon ja työskenteli monta vuotta keittiöpuolella. Terveydellisten syiden vuoksi hän joutui vaihtamaan alaa. Työkokeilujen kautta hän huomasi, että kasvatusala on hänelle sopiva.

Mikko Virta työskentelee koulunkäynninohjaajana Vehmaan yhtenäiskoulussa. Hänen mielestään koulunkäynninohjaajan työ on monipuolista ja antoisaa. Jokainen päivä on erilainen.

Ammattitutkinto työn ohessa opiskellen

Mikko ja Ilze ovat opiskelleet koulunkäynninohjaajiksi opistolla monimuotoryhmässä. Opiskelijat työskentelevät päivisin koulussa ja/tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Opiskelijoille tehdään oppisopimus työpaikan ja oppilaitoksen välille. Lähiopetusta on noin kerran viikossa iltaisin neljän oppitunnin pätkissä. Sen lisäksi opiskeluihin kuuluu itsenäistä opiskelua eli kirjallisia tehtäviä, joita tehdään oman aikataulun mukaisesti. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon mukainen osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka toteutetaan työelämässä kasvatusalan ympäristöissä.

Molempien mielestä opinnot olivat mielenkiintoiset, monipuoliset ja kattavat. – Sain opinnoista todella paljon. Opettajat olivat asiantuntevia ja kannustavia.  Sain itsevarmuutta ja teoreettista pohjaa kasvatukselle. Aikataulutus tehtävien tekoon on tärkeää. Otin tavoitteeksi, että teen joka päivä jonkin pienen osan tehtävästä, kuvailee Ilze.  – Tehtävien teko ja iltaopetus oli välillä raskasta työpäivän päälle. Onneksi työkaverini auttoivat minua tehtävissä ja näytöissä. Opin ymmärtämään lasten ajatuksia ja tunnemaailmaa paremmin. Eri käytännön tilanteita on pystynyt näkemään uusin silmin, kun pohjalla on teoriataustaa, kertoo Mikko.

Teksti: Niina Heikkilä
Kuvat: Niina Heikkilä ja Mikko Virran arkisto

Lisää artikkeleita