Search

Lastenohjaaja (vieraskieliset)

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto valmistaa sinut todelliseksi varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi. Tutkinto antaa sinulle pätevyyden työskennelle mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitajana. Tutkinto on kokonaisuudessaan suuntautunut lasten ja perheiden kanssa tehtävään kasvatus- ja ohjaustyöhön. Opintojen aikana sinua tuetaan myös suomen kielen vahvistamisessa.

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Pääsyvaatimukset ja haku

Seuraava koulutus alkaa aikaisintaan lukuvuonna 2025. Päivitämme tiedot heti, kun tiedämme tarkemmin.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Saat sähköpostitse ohjeet soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisesta. Tästä ohjeesta selviää tarkka soveltuvuuskokeen päivämäärä.

Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin. Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi arvioidaan kielellisten valmiuksien ja opiskelutaitojen riittävyyttä alan tutkinnon opintoihin.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat olemalla yhteydessä opistoon.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus yhden hengen huoneissa (lisämaksu) myönnetään vain täysi-ikäisille opiskelijoille. Asumisoikeuden saaneilla myös asuminen, aamupala ja päivällinen koulupäivinä ovat maksuttomia. Opiskelija voi hakea opintotukea.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita