Search

Luku- ja kirjoitustaidon opinnot

Koulutusryhmät alkavat tammi- ja elokuussa. Koulutus kestää 5-10 kk. Seuraava koulutus alkaa 12.8.2024.

  • Luku- ja kirjoitustaidon opinnot on tarkoitettu vieraskielisille, jotka eivät osaa kirjoittaa äidinkielellään, eivät tunne latinalaista kirjaimia tai joiden luku- ja kirjoitustaito on heikko.
  • Opintojen tavoitteena on saavuttaa luku- ja kirjoitustaito sekä suomen kielen alkeiskielitaito, jonka pohjalta opiskelija voi hakeutua aikuisten perusopetukseen tai kotoutumiskoulutukseen.
  • Luku- ja kirjoitustaidon opinnot on käytännönläheistä ja toiminnallista. Koulutus koostuu kahdesta 18 viikon pituisesta jaksosta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lähtötason arvioinnin pohjalta.
  • Opinnot sisältävät suomen kieltä, matematiikkaa, yhteiskunta- ja työelämätietoutta, ympäristö- ja luonnontietoa sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua.
  • Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Hakuaika koulutukseen on päättynyt. Voit kysyä mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja elokuun puolivälissä. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella.

Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä.

Ne Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kotoutumislain piirissä hakevat koulutukseen TE-toimiston kautta 1.–31.5.2024. Jos olet kuntakokeilun asiakas, ota yhteyttä kuntakokeilun Työpisteeseen.

Maksut

Opetus on opiskelijalle ilmaista. Oppikirjat saa lainaksi opistolta. Lounas on koulupäivinä (ma–pe) ilmainen.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita