Search

Yhteystiedot

Linnasmäen opisto

Lustokatu 7, 20380 Turku

 02 4123 502 Opintotoimisto: hakupalvelut, opintoihin liittyvät asiat
 040 624 0814 tai  0400 597 787 Kurssit
 02 4123 500 muut asiat
info@linnas.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@linnas.fi.

Laskutus:
Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen.
Y-tunnus (Turun kristillisen opiston säätiö) 0915313-4

Turvasähköposti: Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Hillgren Laura

opintosihteeri, opettaja

Kvist Leena

opintotoimistovastaava

Opintotoimiston yhteystiedot: haku@linnas.fi, 02 4123 502

Turvasähköposti: Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Piirainen Johanna

opinto-ohjaaja (maahanmuuttajakoulutukset ja Luki)

Sjöblom Disa

opinto-ohjaaja (vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus, maahanmuuttajakoulutukset)

Tiitta Aino

opinto-ohjaaja (TUVA ja maahanmuuttajakoulutukset)

Kaikkien opojen yhteinen sähköposti: opot@linnas.fi

Siltanen Anna Kaisa

koulutussuunnittelija

Stenman Helena

kurssisihteeri

Nurmi Hanna

yleissivistävän yksikön koulutuspäällikkö

Rantala Krister

ammatillisten perustutkintojen koulutuspäällikkö

Talonen Marjaana

ammattitutkintojen koulutuspäällikkö

Aho Sara

suomi toisena kielenä -opettaja

Autio Petra

suomi toisena kielenä -opettaja, luokanopettaja

Elfving Henrik

oikeustieteen opettaja

Haaksilahti Tiina

opettaja, kommunikaatio ja viittomakielinen ohjaus

Haarala Leena

teologisten aineiden opettaja

Hämäläinen Tiina

suomi toisena kielenä -opettaja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Harju Tarja

kasvatusaineiden opettaja

Heikkilä Niina

kasvatusaineiden opettaja

Heinävaara Vilja

suomen kielen opettaja, yhteiskuntaopin opettaja

Hillgren Laura

opintosihteeri, opettaja

Homi Päivi

viittomakielen opettaja

Ijäs Matti

teologisten aineiden opettaja, oppisopimusvastaava

Ikävalko Riikka

suomi toisena kielenä -opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Ikonen Ilona

erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja

Kauppinen Kaisa

yhteisöpedagogi

Kettunen Viivi

erityisopettaja

Kivilahti-Mäkelä Sari

matemaattisten aineiden opettaja

Knaapinen Anu

suomi toisena kielenä -opettaja

Korhonen Mari

varhaiskasvatusaineiden opettaja

Lähteenmäki Eva

suomi toisena kielenä -opettaja

Lamminpää Mika

suomi toisena kielenä -opettaja

Lehtinen Outi

musiikin opettaja

Linnamäki Kirsi

yhteiskunnallisten aineiden ja työssäoppimisen opettaja

Lintukangas-Karlshöj Tarja

viittomakielen opettaja (yhteydenotot sähköpostitse tai tekstiviestillä)

Louko Katri

kädentaitojen ja kuvataiteen opettaja

Metsola Annukka

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja

Myhkyrä Svetlana

suomen kielen opettaja

Naski Tiina

englannin opettaja

Nguyen Thang

matematiikan, digitaidon ja suomen kielen opettaja, erityisopettaja

Niemi Ilari

luonnontieteellisten aineiden opettaja

Nieminen Johanna

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja

Nieminen Kirsi

kauppatieteiden opettaja

Peltoniemi Anu

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, suomen kielen opettaja

Piirainen Johanna

opinto-ohjaaja (maahanmuuttajakoulutukset ja Luki)

Pirinen Viivi

opettaja

Rönkkönen Kari

suomi toisena kielenä -opettaja

Salmio Sampo

tietotekniikan opettaja

Samppa Sanna

suomi toisena kielenä -opettaja

Savola Eliisa

YTO-opettaja ja hankekoordinaattori

Spiliotopoulos Ilona

kommunikaatioalan opettaja

Tikkanen Laura

suomi toisena kielenä -opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kirjastonhoitaja

Toivonen Anna-Maria

vuorovaikutus- ja ilmaisuaineiden opettaja

Törmä Juho

suomi toisena kielenä -opettaja

Viitanen Olli

matemaattisten aineiden opettaja

Visa Anu

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, suomen kielen opettaja

Hautala Jukka

toimitusjohtaja
Turun kristillisen opiston säätiö
Linnasmäki Oy

Kaivola Juha

pedagoginen rehtori

Lappalainen Juha

talousjohtaja

Louko Katri

kädentaitojen ja kuvataiteen opettaja

Saunamäki Aleksi

järjestelmäasiantuntija

Saunamäki Rami

IT-asiantuntija

Alagic Edina

siivoustyönjohtaja

Liimatainen Mike

kiinteistönhoitaja

Tikkanen Laura

suomi toisena kielenä -opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kirjastonhoitaja

Bianciardi Tiina

myyntineuvottelija

Louko Laura

hotelli- ja palvelujohtaja

Orpana Pilvi

myyntineuvottelija

Hautamäki Anna Tiina

terveydenhoitaja

Heimo Anu

opintopsykologi (luki-, alpe-, pe-, tuva-ryhmät ja ammatillinen peruskoulutus)

Lintula Petra

kuraattori (suomen kielen linjat, vaps-ryhmät ja ammattitutkinnot)

Oravakangas Mikko

kuraattori (luki-, alpe-, pe-, tuva- ja taiko-ryhmät sekä ammatillinen peruskoulutus)

Rensujeff Armi

ravintolapäällikkö

Peippo Riia

apulaisravintolapäällikkö

Kurki Päivi

toimistosihteeri

Vihersaari Raija

taloussihteeri

Peltonen Janne

viestintäsuunnittelija, markkinointivastaava

Blomberg Severi

markkinointiassistentti

Aho Sara

suomi toisena kielenä -opettaja

Alagic Edina

siivoustyönjohtaja

Autio Petra

suomi toisena kielenä -opettaja, luokanopettaja

Bianciardi Tiina

myyntineuvottelija

Blomberg Severi

markkinointiassistentti

Elfving Henrik

oikeustieteen opettaja

Haaksilahti Tiina

opettaja, kommunikaatio ja viittomakielinen ohjaus

Haarala Leena

teologisten aineiden opettaja

Hämäläinen Tiina

suomi toisena kielenä -opettaja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Harju Tarja

kasvatusaineiden opettaja

Hautala Jukka

toimitusjohtaja
Turun kristillisen opiston säätiö
Linnasmäki Oy

Hautamäki Anna Tiina

terveydenhoitaja

Heikkilä Niina

kasvatusaineiden opettaja

Heimo Anu

opintopsykologi (luki-, alpe-, pe-, tuva-ryhmät ja ammatillinen peruskoulutus)

Heinävaara Vilja

suomen kielen opettaja, yhteiskuntaopin opettaja

Hillgren Laura

opintosihteeri, opettaja

Homi Päivi

viittomakielen opettaja

Ijäs Matti

teologisten aineiden opettaja, oppisopimusvastaava

Ikävalko Riikka

suomi toisena kielenä -opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Ikonen Ilona

erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja

Kaivola Juha

pedagoginen rehtori

Kauppinen Kaisa

yhteisöpedagogi

Kettunen Viivi

erityisopettaja

Kivilahti-Mäkelä Sari

matemaattisten aineiden opettaja

Knaapinen Anu

suomi toisena kielenä -opettaja

Korhonen Mari

varhaiskasvatusaineiden opettaja

Kurki Päivi

toimistosihteeri

Kvist Leena

opintotoimistovastaava

Lähteenmäki Eva

suomi toisena kielenä -opettaja

Lamminpää Mika

suomi toisena kielenä -opettaja

Lappalainen Juha

talousjohtaja

Lehtinen Outi

musiikin opettaja

Liimatainen Mike

kiinteistönhoitaja

Linnamäki Kirsi

yhteiskunnallisten aineiden ja työssäoppimisen opettaja

Lintukangas-Karlshöj Tarja

viittomakielen opettaja (yhteydenotot sähköpostitse tai tekstiviestillä)

Lintula Petra

kuraattori (suomen kielen linjat, vaps-ryhmät ja ammattitutkinnot)

Louko Katri

kädentaitojen ja kuvataiteen opettaja

Louko Laura

hotelli- ja palvelujohtaja

Metsola Annukka

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja

Myhkyrä Svetlana

suomen kielen opettaja

Naski Tiina

englannin opettaja

Nguyen Thang

matematiikan, digitaidon ja suomen kielen opettaja, erityisopettaja

Niemi Ilari

luonnontieteellisten aineiden opettaja

Nieminen Johanna

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja

Nieminen Kirsi

kauppatieteiden opettaja

Nurmi Hanna

yleissivistävän yksikön koulutuspäällikkö

Oravakangas Mikko

kuraattori (luki-, alpe-, pe-, tuva- ja taiko-ryhmät sekä ammatillinen peruskoulutus)

Orpana Pilvi

myyntineuvottelija

Peippo Riia

apulaisravintolapäällikkö

Peltonen Janne

viestintäsuunnittelija, markkinointivastaava

Peltoniemi Anu

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, suomen kielen opettaja

Piirainen Johanna

opinto-ohjaaja (maahanmuuttajakoulutukset ja Luki)

Pirinen Viivi

opettaja

Rantala Krister

ammatillisten perustutkintojen koulutuspäällikkö

Rensujeff Armi

ravintolapäällikkö

Rönkkönen Kari

suomi toisena kielenä -opettaja

Salmio Sampo

tietotekniikan opettaja

Samppa Sanna

suomi toisena kielenä -opettaja

Saunamäki Aleksi

järjestelmäasiantuntija

Saunamäki Rami

IT-asiantuntija

Savola Eliisa

YTO-opettaja ja hankekoordinaattori

Siltanen Anna Kaisa

koulutussuunnittelija

Sjöblom Disa

opinto-ohjaaja (vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus, maahanmuuttajakoulutukset)

Spiliotopoulos Ilona

kommunikaatioalan opettaja

Stenman Helena

kurssisihteeri

Talonen Marjaana

ammattitutkintojen koulutuspäällikkö

Tiitta Aino

opinto-ohjaaja (TUVA ja maahanmuuttajakoulutukset)

Tikkanen Laura

suomi toisena kielenä -opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kirjastonhoitaja

Toivonen Anna-Maria

vuorovaikutus- ja ilmaisuaineiden opettaja

Törmä Juho

suomi toisena kielenä -opettaja

Vihersaari Raija

taloussihteeri

Viitanen Olli

matemaattisten aineiden opettaja

Visa Anu

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, suomen kielen opettaja

Kauppatorilta (4,5 km Linnasmäkeen): Pysäkiltä T42 (Eerikinkadulla) linjat 14 ja 15, bussista jäädään pois Hamaronkadulla, Lustokadun pysäkillä nro 1615. Pysäkiltä on matkaa Linnasmäkeen noin 300 m.

Puutorilta (4 km Linnasmäkeen): Pysäkiltä PT3 linjat 22 ja 22A, bussista jäädään pois Vanhalla Tampereentiellä, Solkitarhan pysäkillä nro 147. Pysäkiltä on matkaa Linnasmäkeen noin 500m.

Linja-autoasemalta (3,5 km Linnasmäkeen): Linjat 14, 15 asemaa vastapäätä Aninkaistenkadulta, pysäkiltä nro 19 (McDonaldsin / Shellin puolella katua). Linjat 22 ja 22A Läntiseltä Pitkältäkadulta (linja-autoaseman vieressä kulkeva tie), pysäkiltä nro 211.

Päärautatieasemalta (4,5 km Linnasmäkeen): Kävellen kauppatorille 6 min tai linjoilla 32, 42, 8 jotka lähtevät pysäkiltä 144, asemaa vastapäätä. Kts. ylempää ohjeet kauppatorilta Linnasmäkeen. Voit myös kävellä linja-autoasemalle 4 min, jonka ohitse ajavat linjat 14,15,22 ja 22A. Kts. ylempää ohjeet linja-autoasemalta Linnasmäkeen.

Lentokentältä (7 km Linnasmäkeen): Linja 1 linja-autoasemalle tai kauppatorille/puutorille ja vaihto linjaan 14, 15, 22 tai 22A (linjat 22 ja 22A lähtevät puutorilta). Lentokentältä tullessasi voit myös jäädä pois Kärsämäentiellä, pysäkillä nro 196, josta on Linnasmäkeen enää 1 km.

Satamasta (7 km Linnasmäkeen): Linja 1 kauppatorille/puutorille tai linja-autoasemalle ja vaihto linjaan 14, 15, 22 tai 22A (linjat 22 ja 22A lähtevät puutorilta). Satamasta tullessasi voit myös jäädä pois Kärsämäentiellä, pysäkillä nro 181, josta on Linnasmäkeen enää 1 km. Tarkempaa tietoa aikatauluista ja bussireiteistä löytyy Turun joukkoliikennetoimiston sivuilta tai Föli-reittioppaasta.

• Kauppatorilla, linja-autoasemalla, rautatieasemalla, satamassa ja lentokentällä on taksiasema.

• Helsingistä Turun kehätietä (kantatie 40/E18) Naantalin ja Raision suuntaan. Auran/Orikedon risteyksestä käännytään Orikedon suuntaan Vanhalle Tampereentielle. Puolitoista kilometriä liittymän jälkeen oikealla on Orionin tehdas. Risteyksestä käännytään vasemmalle Hamaronkadulle. Seuraava katu vasemmalle on Lustokatu, kadun päässä on opiston parkkipaikka.
• Helsingin moottoritietä (valtatie 1) pääsee myös ajamaan kaupunkialueelle TYKSin kohdalle. Sairaalan kohdalta noustaan ylös Hämeentielle, Hämeentieltä käännytään vasemmalle Halisten kaupunginosaan. Maarian kirkon kohdalta käännytään oikealle Vanhalle Tampereentielle, josta kääntyminen Orionin kohdalta kuten edellä.
• Tampereen ja Porin suunnasta tultaessa ajetaan Turun kehätietä (E18) Helsingin suuntaan Auran/Orikedon liittymään, josta käännytään Orikedolle. Siitä eteenpäin ohjeet kuten edellä.
• Maksuton paikoitusalue valaistulla alueella. Pysäköinti tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.