Search

Psykologia ja kasvatustiede – Hae koulutukseen

Koulutus alkaa 19.8.2024 ja kestää noin 8 kk. Opetus on maksutonta opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina ennen opintojen alkua tai kokevat kärsivänsä oppimisvaikeuksista.

Koulutus soveltuu erityisesti psykologiasta ja kasvatustieteistä kiinnostuneille, jotka tarvitsevat näiden aineiden osaamista jatko-opiskeluissaan tai työelämässä ja haluavat opiskella psykologiaa ja kasvatustieteitä ohjatusti. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopiste on psykologian sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Sekä psykologian että kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen suorittaminen kuuluu koulutukseen.

Tämä vaatii opiskelijalta kuitenkin paljon itsenäistä työskentelyä ja intensiivistä otetta. Opinnot on rytmitetty siten, että kummatkin perusopinnot pystyy saamaan valmiiksi koulutuksen keston aikana.

Psykologian kurssikirjoissa on englanninkielisiä teoksia, joten opinnot edellyttävät vähintään kohtalaista englannin kielen taitoa.

Psykologian perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan psykologiasta tieteenä sekä käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta.

Opiskelu on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Psykologian aihekokonaisuudet

 • Kehityspsykologian perusteet
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
 • Tutkimuksenteon perusteet
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet

Avoin yliopisto / Psykologian perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja aikuiskasvatustieteestä ja sen osa-alueista:

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aihekokonaisuudet

 • Johdanto kasvatustieteisiin
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Avoin yliopisto / Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Muut koulutusta tukevat opinnot

Psykologian ja kasvatustieteen opintojen lisäksi koulutuksessa opiskellaan myös muita aineita.

Syyslukukaudella järjestetään Suomen kielen kirjallinen viestintä ja kevätlukukaudella Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen. Kumpikin kurssi suoritetaan Turun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti ja ne ovat hyväksiluettavissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Opiskelija voi myös suorittaa avoimen yliopiston englannin kielen kurssin. Kolmen opintopisteen laajuinen kurssi English: Academic and Professional Skills I järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Koulutukseen kuuluvat myös englannin lukiotaitojen kertauskurssi ja tiedelukutaidon perusteet.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa yliopisto-opintoja ja suorittaa akateemisia kursseja ilman, että olet kirjoilla yliopistossa. Olet kuitenkin kirjoilla avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät johda tutkintoon, mutta ne hyväksiluetaan erillisestä anomuksesta, jos haet ja pääset sisään korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.

Tilastomatematiikan kurssilla käydään läpi perusasioita ja vahvistetaan osaamista tulevia valintakokeita varten. Lisäksi tutustutaan monikulttuuriseen viestintään.

Opiskelumetodit

 • luennot
 • tutor-tunnit
 • kirjalliset harjoitustyöt
 • ryhmätyöt
 • ryhmäkeskustelut
 • tentit
 • itsenäinen opiskelu
 • tutustumiskäynnit

Opiskelupaikan vastaanottaminen Linnasmäen opistossa ja koulutuksen suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2025 yhteishaussa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Koulutuksessa on vielä vapaita paikkoja. Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omalla sähköisellä hakulomakkeella.

Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja päättötodistuksen keskiarvon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden osalta valinnassa huomioidaan myös tutkinnon yhteisten opintojen (YTO opinnot, aiemmin ATTO opinnot) keskiarvo.

Hakemuksia käsitellään ja opiskelijavalintakirjeitä postitetaan hakuajan päätyttyä. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan sekä sähköpostitse että postitse lähetettävällä kirjeellä. Hakuajan päättymisen jälkeen voi tiedustella mahdollisia vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja.

Haun ongelmatilanteissa ota yhteys haku@linnas.fi tai 02 4123 502.

Maksut

 • Kirjautumismaksu 50 €, hyvitetään avoimen yliopiston maksuista.
 • Opetus, sisältää lounaan koulupäivinä ja koulutukseen kuuluvien avoimen yliopiston kurssien kurssimaksut: 100 €/viikko. Työviikkoja on 32, joten opetuksen kokonaishinta on 3200 €. Opiston opetus on maksutonta opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina ennen opintojen alkua tai kokevat kärsivänsä oppimisvaikeuksista. Maksettavaksi tulee tällöin vain avoimen yliopiston kurssien maksut, yht. n. 510 euroa.
 • Opistolla on mahdollisuus asua. Asuminen opistolla on maksullista ja hinnat sisältävät aina myös aamiaisen ja päivällisen.
 • Hinnat päivitetty 6/2024. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. Maksuttomuus ei koske asumista.

Opintoihin on mahdollista hakea KELA:n opintotukea.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita