Search

Opiston tuottamaa oppimateriaalia

Hankemateriaalit

Eri hankkeissa tuotetut materiaalit pdf-muodossa. Kaikki tällä sivulla oleva materiaali on vapaasti käytettävissä!

Materiaalia maahanmuuttajakoulutuksiin

Arjen aakkoset
Askelia aktiivisuuteen
Askelia aktiivisuuteen 2
Askelia aktiivisuuteen 2 äänitteet
Askelia aktiivisuuteen 3
Matematiikkaa maahanmuuttajille
Oikeesti aikuisten 1
Oikeesti aikuisten 2
Oikeesti aikuisten 3
Työelämä tutuksi
Äänteellistä ja kielellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia (Merko)
Yhdessä taitaen

Lukion kertausmateriaalia

Biologia
Fysiikka
Kemia

Ammatillinen koulutus

Itsearviointitaitojen kehittämisen materiaali

Lake Hanke