Search

Lastenohjaaja – Oppisopimus

Seuraava koulutusryhmä alkaa tammikuussa 2024.

 

Koulutus kestää 2 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala antaa sinulle pätevyyden toimia mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitajana, lastenohjaajana seurakunnassa, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa. Osaamisalan kautta perehdyt syvällisesti varhaiskasvatukseen.

Tutkinnon pakolliset osat ovat:

  • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö
  • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Valinnaisten tutkinnonosien kautta voit syventää osaamistasi mm. tukea tarvitsevien ohjaamisessa tai lapsen ilmaisun ohjaamisessa. Osaamisalan kautta sinusta tulee varhaiskasvatuksen todellinen ammattilainen.
Lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa noin kolmen viikon välein. Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti maanantai – keskiviikko.

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Haku

Seuraava koulutusryhmä alkaa tammikuussa 2024.

Oppisopimuskoulutuksessa haet suoraan Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalaan.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Lomakkeessa kysytään oppisopimustyöpaikan tietoja. Jos sinulla ei ole vielä varmuutta oppisopimustyöpaikasta, voit täyttää hakulomakkeen. Sinun täytyy hankkia oppisopimustyöpaikka itse eikä sinua voida valita koulutukseen ennen kuin sinulla on oppisopimustyöpaikka.

Hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Soveltuvuusarvioinnista hakija voi saada 0-10 pistettä. Hyväksytyn soveltuvuusarvioinnin jälkeen opisto solmii oppisopimuksen opiskelijan ja oppisopimustyöpaikan kanssa. Sinulla täytyy olla oppisopimustyöpaikka vähintään kahdeksi vuodeksi, jotta sinut voidaan valita koulutukseen.

Voit kysyä lisätietoa:
oppisopimusryhmästä vastaava opettaja Tarja Harju 050 5916 167, tarja.harju@linnas.fi
opintotoimisto, 02 4123 502, haku@linnas.fi
koulutuspäällikkö Krister Rantala, 0400 510 997, krister.rantala@linnas.fi

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Maksut

Opetus on maksutonta. Asuminen ja ruokailu lähijaksoilla ovat opiskelijalle maksullisia.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita