Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Koulutus alkaa elokuussa 2024.

Osaamisalan kautta sinusta tulee kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen todellinen ammattilainen. Tämä osaamisala tuottaa sinulle kelpoisuuden myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Tutkinto antaa myös vahvan perustan alan korkeakouluopintoihin esim. logopedian ja erityiskasvatuksen kentällä.

Aikuisille suunnatun koulutuksen kesto on kaksi vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Haku

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Haku on avoinna toistaiseksi.

Haku on suunnattu ensisijaisesti aikuisille ja toisen asteen koulutuksen suorittaneille, haet suoraan Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalaan.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 15.2.2024. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuville lähetetään tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeen järjestelyistä lähempänä soveltuvuuskoepäivää.

Soveltuvuusarviointi sisältää yksilöhaastattelun, sen yhteydessä tehtävän viittomakielen oppimisvalmiuksien testin ja kirjallisen tehtävän. Päivän eri osioista vastaavat opiston ammatillisen koulutuksen opettajat.

Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-5, viittomakielen oppimisvalmiuksien testi pistein 0-4 ja kirjallinen osio pistein 0-1. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, kontaktinottokykyä, suullisen ja kehollisen ilmaisun valmiuksia, osaamisalan edellyttämiä oppimisvalmiuksia sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen. Hakijalta ei edellytetä viittomakielen taitoa.

Soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä. Vain soveltuvuuskokeeseen osallistumalla voit tulla valituksi koulutukseen.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus tuo mukanaan myös maksuttoman aamiaisen sekä päivällisen opiskelijaravintolassamme. Opiskelija voi hakea opintotukea.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita