Projektit

Linnasmäen opisto toteuttaa hankkeita itsenäisenä hanketoimijana, verkostohankkeiden koordinaattorina ja verkostohankkeisiin osallistuvana oppilaitoksena.

Lisätietoja opiston hanketoiminnasta antaa pedagoginen rehtori
Juha Kaivola
 0400 479 599
 juha.kaivola@linnas.fi

Hankkeissa tuotettu materiaali löytyy Materiaalipankista.

Digitaitokoulutukset maahanmuuttajanaisille ja heikon koulutustaustan omaaville vangeille – Digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen

Maahanmuuttajanaisille suunnatut koulutukset Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan maahanmuuttajanaisille suunnattua perus- ja digitaitokoulutusta Turun Halisissa ja...

ERASMUS+, Innovative and culturally sensitive tools for sexual health education for migrants

Hanke on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima neljän EU-maan välinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2025. ICEX-projektin tavoitteena...

Erasmus+, Mobility of learners and staff in vocational education and training

Ammatillista tutkintoa opiskelevien on mahdollisuus suorittaa opintoihin kuuluva työelämässä oppiminen oman alan kansainvälisessä työympäristössä, kuten...

Nuorisotakuun opintoseteliavustukset

Turun kristillinen opiston on saanut Opetushallituksen valtioavustuksena nuorisotakuun opintoseteliavustuksia alle 30-vuotiaiden maahanmuuttajien koulutuksen järjestämiseen. Avustuksilla...

Oppilaitosfoorumi

Turun kristillinen opisto on mukana Varsinais-Suomen oppilaitosfoorumissa. Oppilaitosfoorumi on työryhmä, jossa on edustajat Varsinais-Suomen koulutuksen...

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa

Linnasmäen opisto on mukana Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa. Opetushallitus on...

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset

Turun kristillinen opiston on saanut Opetushallituksen valtioavustuksena vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksia. Opintoseteleillä mahdollistetaan työttömien, maahanmuuttajien ja...

Materiaalipankki

Hankemateriaalit Eri hankkeissa tuotetut materiaalit pdf-muodossa. Materiaalia maahanmuuttajakoulutuksiin Arjen aakkoset » Askelia aktiivisuuteen » Askelia...

Yhdessä taitaen

Yhdessä taitaen on Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoima yhteishanke, jossa mukana toteuttajina ovat Turun kristillinen opisto, Rinnekoti-Säätiö...