Search

Opiskelijoiden vakuutusturva

1. Vakuutusten piirissä olevat koulutukset ja toiminta:

Oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen piirissä on kaikki opiston opiskelijat. Lisäksi ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen opiskelijoilla on laajempi lakisääteinen tapaturma-, vastuu ja henkivakuutus. Vakuutukset ovat voimassa kaikessa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, poislukien kotona/etänä tapahtuva opiskelu. Vakuutukset kattavat myös kodin ja opiskelupaikan väliset matkat, opiskeluun liittyvät matkat esim. vierailut sekä kodin ja työssäoppimispaikan väliset matkat.

2. Toimintaohjeet, JOS SINULLE SATTUU TAPATURMA OPISKELUPÄIVÄN AIKANA

a) Ilmoita tapaturmasta viipymättä opettajalle tai työpaikkaohjaajalle (työssäoppimisen aikana).

b) Hakeudu tarvittaessa lääkäriin / ensiapuun. Jos tapaturma kuuluu opiston vakuutuksen piiriin (kts. kohta 1) voit käyttää myös taksia. Taksi pitää maksaa ensin itse ja toimittaa kuitti ja tilinumero opiston taloustoimistoon (talous@linnas.fi, p. 040 7104480).

c) Voit mennä maksutta lääkäriin myös yksityiselle lääkäriasemalle (esim. Mehiläinen). Esitä silloin alla oleva vakuutusnumero ilmoittautumisen yhteydessä. Vakuutuksen piirissä olevista tapaturmista tulee tehdä myös vahinkoilmoitus mahdollisimman nopeasti opiston taloustoimistossa.

d) Mikäli lääkäri ehdottaa sinulle tutkimuksia tai hoitoa, joka ei kuulu automaattisesti vakuutuksen piiriin, lääkäri varmistaa korvaamisen vakuutusyhtiöltä ja päätöksestä ilmoitetaan sinulle tekstiviestitse.

e) Tapaturmaan liittyvät lääkekulut tulee maksaa ensi itse. Kuitti ja tilinumero toimitetaan opiston taloustoimistoon, joka toimittaa ne vakuutusyhtiöön.

3. Vakuutusnumerot lääkäriä varten:

Työssäoppimisessa tai niihin liittyvillä matkoilla tapahtuneet tapaturmat (ammatillinen koulutus ja perusopetus): 351-1111244-1

Opistolla tai koulumatkoilla + koto-ryhmien työssäoppimisessa tapahtuneet tapaturmat: 353-4964367-L

Lisää artikkeleita