Search

Lastenohjaaja (yhteishaku)

Koulutus alkaa 19.8.2024.

Nuorten koulutuksen kesto on peruskoulupohjaisille kolme vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.

Pääsyvaatimukset ja haku

Yhteishaku koulutukseen on päättynyt.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen Opetushallituksen määräämien yleisten sääntöjen mukaisesti (voit lukea lisää: Yhteishaun valintaperusteet – Opintopolku).

Jos olet hakenut koulutukseen harkinnanvaraisessa valinnassa, lähetä perustelut harkinnanvaraisen valinnan käyttämiselle. Suosittelemme käyttämään turvasähköpostia.
Voit lukea lisää harkinnanvaraisesta valinnasta: Hakeminen harkinnanvaraisessa valinnassa – Opintopolku

Soveltuvuuskoe järjestetään opistolla 2.–3.5.2024 (hakijalle koe on yksipäiväinen). Hakijalle lähetetään ilmoittautumisohje soveltuvuuskokeeseen huhtikuun 2024 puoliväliin mennessä, ohjeessa on ilmoitettu tarkka soveltuvuuskoepäivä.

Soveltuvuusarviointi sisältää sekä yksilöhaastattelun että kirjallisen soveltuvuusarvioinnin.

Yksilöhaastattelusta ja kirjallisesta osiosta vastaavat opiston lastenohjaajakoulutuksen opettajat. Yksilöhaastattelu pisteytetään pistein 0-7 ja kirjallinen osio pistein 0-3. Soveltuvuusarvioinnissa selvitetään mm. hakijan motivaatiota alaa kohtaan, ihmissuuntautuneisuutta, ohjaustaitoja (kykyä ottaa vastuuta ja ryhtyä toimeen) sekä henkisiä voimavaroja koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen.

Vain hyväksytyn soveltuvuuskoetuloksen saanut voidaan hyväksyä koulutukseen, hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 1-10 pistettä.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Lisätietoa avoinna olevista hauista sekä hakukäytänteistä saat opiston kotisivuilta tai olemalla yhteydessä opistoon.

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Opintososiaaliset edut

Opetus on maksutonta. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan lähiopetuspäivinä ilmainen lounas opiskelijaravintolassamme. Kaikilla opiskelijoillla on myös mahdollisuus hakea maksutonta asumisoikeutta opiskelija-asuntolassa (ma-pe). Asumisoikeus yhden hengen huoneissa (lisämaksu) myönnetään vain täysi-ikäisille opiskelijoille. Asumisoikeuden saaneilla myös asuminen, aamupala ja päivällinen koulupäivinä ovat maksuttomia. Opiskelija voi hakea opintotukea.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita