Oikeustiede – Hae koulutukseen

Koulutus alkaa 26.8.2024 ja kestää noin 8,5 kk.

Koulutuksen sisältö

Koulutus soveltuu erityisesti oikeustieteellisiin tiedekuntiin pyrkiville sekä niille työelämässä toimiville, jotka tarvitsevat oikeustieteellistä koulutusta. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Koulutus koostuu perusopintojaksosta sekä intensiiviopintojaksosta.

Perusopintojakso

Perusopintojakso kestää elokuusta toukokuun loppupuoleen oikeustieteellisen pääsykoekirjojen julkaisemiseen saakka. Sen aikana perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän keskeisimpiin ominaispiirteisiin ja oikeudenaloihin. Kurssien painotukset (opintopisteet) selvitetään opintojen alussa. Keskeisenä painopistealueena perusopintojaksolla on oikeudellisen ajattelun ja sitä kautta oikeudellisten ongelmien ratkaisukyvyn ja vastaustekniikan kehittäminen.

Oikeustieteelliset aihekokonaisuudet

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun
 • Valtiosääntöoikeuden perusteet
 • Sopimusoikeuden perusteet
 • Työoikeuden perusteet
 • Perhe ja jäämistöoikeuden perusteet
 • Esineoikeuden perusteet
 • Kansainvälisen ja eurooppaoikeuden oikeuden perusteet
 • Rikosoikeuden perusteet
 • Hallinto-oikeuden perusteet
 • Johdatus yhtiöoikeuteen

Intensiiviopintojakso

Pääsykoekirjojen ilmestymisen jälkeen järjestetään huhti-toukokuun aikana intensiiviopintojakso. Jakson aikana perehdytään pääsykoekirjojen keskeiseen sisältöön ja tehdään pääsykokeeseen valmistautumista tukevia harjoitustehtäviä ja -kokeita.

Avoimen yliopiston opinnot

Lukuvuoden aikana on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston oikeustieteellistä kurssia, jotka voi hyväksilukea korkeakouluopinnoissa.

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun 2 op
 • Oikeudenalojen perusteet: työoikeus 7 op
 • Oikeudenalojen perusteet: perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
 • Oikeudenalojen perusteet: rikosoikeus 8 op

Näistä avoimen yliopiston kursseista oikeudenalojen perusteiden työoikeuden, rikosoikeuden sekä perhe- ja jäämistöoikeuden kurssit hyväksytään sellaisenaan osaksi oikeustieteen maisterin tutkintoa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Johdatus oikeustieteeseen -kurssia ei voi lukea hyväksi oikeustieteen maisterin tutkintoon, mutta kurssin suorittaminen on kuitenkin edellytys muiden avoimen yliopiston kurssien suorittamiselle. Opiskelijat suorittavat lisäksi Turun yliopiston avoimeen yliopistoon kurssin suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op ja halutessaan Inledning till juridisk svenska -kurssin 2 op.

Muut oikeustiedettä tukevat opinnot

 • Inledning till juridisk svenska 2 op
 • suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • oikeusteorian kirjallinen työ 2 op
 • opinto-ohjaus/linjavastaavan tunnit 2 op

Opiskelumetodit

 • luennot
 • oikeustapaus- yms. kirjalliset harjoitukset
 • ryhmätyöt
 • lukupiirit
 • tentit
 • itsenäinen opiskelu
 • tutustumiskäynnit
 • henkilökohtainen ohjaus

Opiskelupaikan vastaanottaminen Linnasmäen opistossa ja koulutuksen suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2024 yhteishaussa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Haku koulutukseen on 1.5.-10.7.2024. Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omalla sähköisellä hakulomakkeella.

Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.

Koulutukseen haetaan opiston omalla sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja lukion päättötodistuksen keskiarvon perusteella. Lisäksi valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, jotka ovat tänä vuonna tai aikaisemmin hakeneet opiskelemaan oikeustiedettä yliopistoon.

Hakemuksia käsitellään ja opiskelijavalintakirjeitä postitetaan hakuajan päätyttyä. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan sekä sähköpostitse että postitse lähetettävällä kirjeellä.

Haun ongelmatilanteissa ota yhteys haku@linnas.fi tai 02 4123 502.

Maksut

 • Kirjautumismaksu 50 €, hyvitetään opintomaksujen laskutuksen yhteydessä.
 • Opetus, sisältää lounaan koulupäivinä ja koulutukseen kuuluvien avoimen yliopiston kurssien kurssimaksut: 85 €/viikko. Työviikkoja on 34, joten opetuksen kokonaishinta on 2890 €.
 • Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen: 60 € / työviikko / 2 hengen huoneessa ja 93 € / työviikko / 1 hengen huoneessa (hinnat sisältävät aamiaisen ja päivällisen). Hinnat päivitetty 10/2023.

Opintoihin on mahdollista hakea KELA:n opintotukea.

Lisää artikkeleita