Search

Oikeustiede – Hae koulutukseen

Koulutus alkaa 19.8.2024 ja kestää noin 8,5 kk.

Koulutuksen sisältö

Koulutus soveltuu erityisesti oikeustieteellisiin tiedekuntiin pyrkiville sekä niille työelämässä toimiville, jotka tarvitsevat oikeustieteellistä osaamista. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Koulutus kestää elokuusta toukokuun alkuun saakka. Sen aikana perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän keskeisimpiin ominaispiirteisiin ja oikeudenaloihin. Kurssien painotukset (opintopisteet) selvitetään opintojen alussa. Keskeisenä painopistealueena koulutuksessa on oikeudellisen ajattelun ja sitä kautta oikeudellisten ongelmien ratkaisukyvyn ja vastaustekniikan kehittäminen.

Oikeustieteelliset aihekokonaisuudet

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun
 • Valtiosääntöoikeuden perusteet
 • Sopimusoikeuden perusteet
 • Työoikeuden perusteet
 • Perhe ja jäämistöoikeuden perusteet
 • Esineoikeuden perusteet
 • Kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden perusteet
 • Rikosoikeuden perusteet
 • Hallinto-oikeuden perusteet
 • Johdatus yhtiöoikeuteen

Avoimen yliopiston opinnot

Yliopiston valmisteleman tutkinnonuudistuksen vuoksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettavat kurssit ja niiden laajuudet tulevat muuttumaan. Lopullinen tieto yliopistolta tulee kesäkuun 2024 alussa, mutta pyrimme saamaan ne tietoon jo aiemmin. Tieto päivitetään tälle sivulle, kun se on varmistunut.

Lukuvuoden aikana on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston oikeustieteen kursseja, jotka voi hyväksilukea korkeakouluopinnoissa ja jotka voi sisällyttää oikeustieteen avoimen väylään, mikäli niistä saatu arvosana on vähintään 3/5.

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun 2 op
 • Oikeudenalojen perusteet: työoikeus
 • Oikeudenalojen perusteet: perhe- ja jäämistöoikeus
 • Oikeudenalojen perusteet: rikosoikeus

Näistä avoimen yliopiston kursseista oikeudenalojen perusteiden työoikeuden, rikosoikeuden sekä perhe- ja jäämistöoikeuden kurssit hyväksytään sellaisenaan osaksi oikeustieteen maisterin tutkintoa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Johdatus oikeustieteeseen -kurssia ei voi lukea hyväksi oikeustieteen maisterin tutkintoon, mutta kurssin suorittaminen on kuitenkin edellytys muiden avoimen yliopiston kurssien suorittamiselle. Opiskelijat suorittavat lisäksi Turun yliopiston avoimeen yliopistoon kurssit suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op ja Inledning till juridisk svenska -kurssin 2 op. Nämä molemmat hyväksytään myös osaksi avoimen väylän opintoja.

Muut oikeustiedettä tukevat opinnot

 • Inledning till juridisk svenska 2 op
 • suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • oikeusteorian kirjallinen työ 2 op
 • opinto-ohjaus/ryhmänvastaavan tunnit 2 op

Opiskelumetodit

 • luennot
 • oikeustapaus- yms. kirjalliset harjoitukset
 • ryhmätyöt
 • lukupiirit
 • tentit
 • itsenäinen opiskelu
 • tutustumiskäynnit
 • henkilökohtainen ohjaus

Opiskelupaikan vastaanottaminen Linnasmäen opistossa ja koulutuksen suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2025 yhteishaussa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Haku koulutukseen on 1.5.-10.7.2024. Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omalla sähköisellä hakulomakkeella.

Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.

Koulutukseen haetaan opiston omalla sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja lukion päättötodistuksen keskiarvon perusteella. Lisäksi valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, jotka ovat tänä vuonna tai aikaisemmin hakeneet opiskelemaan oikeustiedettä yliopistoon.

Hakemuksia käsitellään ja opiskelijavalintakirjeitä postitetaan hakuajan päätyttyä. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan sekä sähköpostitse että postitse lähetettävällä kirjeellä.

Haun ongelmatilanteissa ota yhteys haku@linnas.fi tai 02 4123 502.

Maksut

 • Kirjautumismaksu 50 €, hyvitetään opintomaksujen laskutuksen yhteydessä.
 • Opetus, sisältää lounaan koulupäivinä ja koulutukseen kuuluvien avoimen yliopiston kurssien kurssimaksut: 85 €/viikko. Työviikkoja on 34, joten opetuksen kokonaishinta on 2890 €.
 • Voit anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen opistolla on maksullista ja hinnat sisältävät aina myös aamiaisen ja päivällisen.
 • Hinnat päivitetty 10/2023. Pidätämme oikeuden muutoksiin, kunnes avoimen opinnot ovat varmistuneet.

Opintoihin on mahdollista hakea KELA:n opintotukea.


Opiskelijoiden kokemuksia:

”Oppimisen iloa, ihanaa yhteistyötä ja opettaja joka sydämellään tekee työtään. Ilo ja onni oli olla oppilas.”

”Yleinen ilmapiiri oli varsin hyvä ja kannustava!”

”Onnistumisen tunteet avoimen yliopiston kursseista, uudet ystävät.”

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita