Search

TUVA-koulutuksen sisältö

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen painopiste on opiskelijan henkinen ja fyysinen hyvinvointi, oppimiseen ja opiskeluun innostuminen ja tietoteknisten taitojen kohentaminen. TUVA-vuoden aikana on tarkoitus kohentaa osaamista, mutta myös suuntautua tulevaan: mitä haluan tehdä TUVA-vuoden jälkeen, mihin ammattiin haluan suunnata ja mikä koulutuspolku vie haluamaani suuntaan. Lukuaineiden korotusmahdollisuus tukee mahdollisuutta päästä haluamaasi koulutukseen TUVAn jälkeen.

Opinnot suoritetaan pääosin lähiopetuksena Linnasmäen opistossa. Osan opinnoista voi suorittaa myös yhteistyöoppilaitoksissa tai verkko-opintoina. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja osa on valinnaisia. Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Siihen kirjataan suunnitelma TUVA-vuoden opinnoista ja tavoitteet kouluvuodelle ja tulevaisuuteen.

TUVA-vuoden aikana opiskelijalla on oma ryhmä, jonka kanssa voi tehdä mm. koulutehtäviä tai projekteja. Tarkoituksena on, että kaikki tukevat toisiaan. TUVAlla harjoitellaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta. Hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen panostetaan ohjatun ja tuetun liikkumisen sekä opiskelijoita innostavien vaihtoehtojen avulla.

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Opiskelu- ja urasuunnittelu sisältää opintojen ohjausta ja urasuunnittelua sekä ryhmämuotoisena että henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi ryhmänvastaava pitää kurssin oppimisen tukeminen, jossa keskitytään opiston käytänteisiin ja opiskelua tukeviin asioihin ja siihen, miten opiskelua hankaloittavia asioita voidaan korjata.

Perustaitojen vahvistaminen ja perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen
TUVAn aikana voit korottaa kaikkien perusopetuksen pakollisten lukuaineiden arvosanoja. Lisäksi suoritat monialaisen oppimiskokonaisuuden. Sinulla on myös mahdollisuus valinnaiseen oppimisen tukemisen kurssiin, jossa keskityt erityisopettajan kanssa parantamaan opiskeluvalmiuksiasi.

Opetus on järjestetty kursseina ja jokaisen kurssin pituus on keskimäärin 29 tuntia.

Perusopetuksen korotusmahdollisuus ja siihen valmistava opetus järjestetään seuraavissa oppiaineissa:

 • äidinkieli tai suomi toisena kielenä (4 kurssia)
 • ruotsi (4 kurssia)
 • englanti (4 kurssia)
 • matematiikka (5 kurssia)
 • katsomustieto (1 kurssi)
 • terveystieto (1 kurssi)
 • biologia (1 kurssi)
 • maantieto (1 kurssi)
 • fysiikka (1 kurssi)
 • kemia (1 kurssi)
 • historia (1 kurssi)
 • yhteiskuntaoppi (1 kurssi)
 • liikunta (1 kurssi)

Tieto- ja viestintäteknologiassa on mahdollisuus suorittaa neljä kurssia, joista kaksi on pakollisia. Kursseilla käydään läpi tvt:n käyttöä oppimisen tukena, tietokoneen @-ajokortin suorittamismahdollisuus ja valinnaisena on yksi kurssi, joka keskittyy peleihin ja ohjelmointiin.

Tieto- ja viestintäteknologian kursseilta saat mukaasi digitaitotasosi mukaisia osaamismerkkejä, joita voit hyödyntää mm. kesätyöhaussa, CV:ssä tai lisäosaamisen osoittamisessa.

Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen

Kaikki opiskelijat suorittavat ammatillisen koulutuksen YTO-opintojen kurssin Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakolliset osaamistavoitteet. Kurssiin yhdistetään perusopetuksen terveystiedon ja liikunnan kurssit, joiden arvosanaa voi yrittää samalla korottaa.

Lisäksi henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voit valita erilaisia työelämän kortteja, joita voi osittain hyväksilukea myöhemmin ammatillisessa koulutuksessa tai hyödyntää työelämässä: hygieniaosaaminen, työturvallisuuskortti, ensiapuosaaminen ja Verso-koulutus.

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen

Työelämätietoa ja työelämätaitoja on yksi kurssi ja siihen liittyy lisäksi yksi kurssi työssäoppimista. Työssäoppimista ja koulutuskokeiluja voit halutessasi tehdä useampiakin kursseja.

Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus suoritetaan projektikurssina. Projekti on luokan yhteinen ja opiskelijat ja ryhmänvastaava suunnittelevat sen sisällön yhdessä opintojen alettua syksyllä.

Valinnaiset opinnot

Valinnaisina opintoina opisto tarjoaa kaksi tieto- ja viestintäteknologian kurssia. Toisessa suoritetaan lisää tietokoneen ajokorttikokeita ja toinen keskittyy peleihin ja ohjelmointiin.

Muita valinnaisia opintoja voi suorittaa esimerkiksi Avoimissa ammatillisissa opinnoissa tai Turun Iltalukiossa tai opiston omissa ammatillisissa koulutuksissa.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita