Säätiön strategia

Arvomme

 • Luotettavuus
 • Välittäminen
 • Yhteisöllisyys

Tehtävämme

 • Toimia Linnasmäen opiston ylläpitäjänä
 • Omistaa kokous-, majoitus-, ravintola- ja kiinteistöpalveluja tuottava Linnasmäki Oy
 • Verkostoitua yhteistyöhön muiden koulutuksenjärjestäjien sekä kirkollisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa
 • Tukea ja palvella herännäisyyttä, evankelis-luterilaista kirkkoa ja ekumeenista liikettä sekä edistää dialogia muiden uskontojen kanssa

Tapamme toimia

 • Aktiivinen vaikuttamistyö
 • Yhteistyöhakuisuus
 • Palveleva asenne
 • Koulutusorientoituneisuus