Search

”Yksinkertaista teologiaa!”

Kuusi keskusteluiltaa syksy 2024 kevät 2025.

Turun kristillisen opiston säätiö järjestää Linnasmäen opistolla Turussa (Lustokatu 7) kristilliseen uskoon, teologiaan ja kirkollisiin ajan ilmiöihin pureutuvan keskustelusarjan. Kuuden tapahtuman sarja toteutetaan syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana.

Otsikko ”yksinkertaista teologiaa!” on kaksimerkityksinen: yhtäältä se on vaatimus teologien suuntaan puhua ymmärrettävällä kielellä kristinuskon ja teologian sisältökysymyksistä ja toisaalta se viestii, että kristinuskon ja teologian ydinasiat ovat selkeitä ja kirkkaita – yksinkertaisia!

Ilta alkaa ruokailulla (maksu vapaaehtoinen) ja jatkuu noin 1,5 tunnin alustus- ja keskustelutuokiona.

Tervetulleita mukaan ovat kaiken ikäiset ja erilaisista koulutustaustoista tulevat ihmiset, joita kristinuskon ja teologian kysymykset kiinnostavat.

Aikataulu ja aiheet: Ruokailu 16.30-17.15, alustus + keskustelu 17.15-19.00.

ti 3.9.2024 Kirkon kipupiste 1: Oletko liberaali vai konservatiivi?
Aikamme polarisoi asioita, ilmiöitä ja asenteita. Sama on tapahtunut myös kristinuskoon liittyvissä ilmiöissä. Mistä tässä on kysymys? Onko asialle tehtävissä jotakin? Aiheuttaako Raamattu ja raamatuntulkinta polarisaation?

ti 8.10.2024 Kirkon kipupiste 2: Miksi kysymys avioliitosta imee kaiken hapen?
Suomen avioliittolaki on tunnistanut 2017 lähtien myös samaa sukupuolta olevien solmimat avioliitot. Kirkolle seksuaalisuus, sukupuoli ja avioliitto ovat olleet vaikea pala. Miksi? Miten tästä mennään eteenpäin?

ti 19.11.2024 Kirkon kipupiste 3: Edellyttääkö kristinusko patriarkaalisen maailmankuvan?
Vanha testamentti heijastaa erityisesti patriarkaalista maailmankuvaa. Myös kirkossa monet käytännöt ovat rakentuneet tämän oletuksen varaan. Onko naisten pappeuden vastustamisessa kyse patriarkaalisuuden tiedostamattomasta varjosta?

ti 14.1.2025 Mikä on ekoteologian paikka kirkossa?
Huoli ympäristöstä ja elokehän tilasta koskettaa ihmiskuntaa. Mikä on kristillisellä uskolla rooli sen äärellä? Onko ekoteologia vain yksi lisäteema kristinuskon monien teemojen joukossa, vai löytyykö sille keskeisempi paikka kristinuskon tulkinnassa ja todeksi elämisessä?

ti 25.2.2025 Kirkon kipupiste 4: Mikä on kirkon missio?
Kirkko toteuttaa ns. ulkomaantyötään lähetysjärjestöjen kautta. Niillä on omat korostuksensa ja painotuksensa siitä, mikä on kirkon missio ja mitä on lähetystyö. Mihin lähetystyötä tarvitaan – mikä on kirkon missio tänään?

ti 8.4.2025 Voiko taide kirkastaa kristillistä sanomaa?
Kristillinen perinne on nojannut kirjoitettuun tekstiin, sen lukemiseen, sen opettamiseen ja sen tulkitsemiseen – sanaan. Vainko sanat puhuvat? Millä tavalla taide voi olla johdattamassa syvemmälle kristinuskon ymmärtämiseen?

Iltoja isännöi Turun kristillisen opiston säätiön toimitusjohtaja, TL, Jukka Hautala.

Lisää artikkeleita