Search

Silmästä silmään, suusta suuhun ja sydämestä sydämeen

Elävä tarinankerronta kielen oppimisen, kommunikaation ja kulttuurisen identiteetin tukena.

Museovirasto myönsi Turun kristillisen opiston säätiölle hankeavustuksen, jonka perusteet kytkeytyvät Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimukseen. Tarinankerrontakurssilla saavutettiin myönteisiä vaikutuksia kielen oppimiseen, kulttuuri-identiteettiin, itseilmaisuun ja vuorovaikutuksen tukemiseen.

Lue Anna-Maria Toivosen kirjoittama juttu Turun ammattikorkeakoulun sivuilta!

Lisää artikkeleita