Search

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Näin monessa oppilaitoksessa, kuten opistollakin, toivotetaan elokuussa. Lukuvuosiajattelussa on kuitenkin käynnissä selvä muutos. Koulutukset alkavat yhä useammin ”kesken lukuvuotta”. Opiskelijat valmistuvat tai päättävät opintonsa yhä useammin ”kesken lukuvuotta”. Moniin koulutuksiin on olemassa jatkuva haku, jolloin opinnot voi aloittaa entistä joustavammin. Ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa, aikuisten perusopetuksessa ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa viime aikojen muotisana on ollut yksilölliset opintopolut. Käytännössä tämä usein tarkoittaa, että opintojen aloittamisajankohdan lisäksi opiskelijalla on entistä laajempi mahdollisuus valita mitä, miten ja milloin opiskelee.

Joustavuus ja lisääntyneet valinnan mahdollisuudet ovat hyvä asia, mutta usein ne tarkoittavat myös sitä, että opiskelija opiskelee aikaisempaa enemmän yksin tai ainakaan omaa, koko opintojen ajan mukana yhdessä kulkevaa opiskeluryhmää, ei enää ole. Opiston kaikilla koulutusaloilla ja koulutusmuodoissa opiskelijoita henkilökohtaistetaan. Opiskelusta pyritään tekemään joustavaa ja tarkoituksenmukaista. Kuljemme kuitenkin tietoisesti myös vastavirtaan. Lähes kaikki koulutuksemme toteutetaan ryhmämuotoisesti. Uskomme, että oman opiskeluryhmän antama tuki, oman ryhmän tuomat ystävyyssuhteet, ryhmässä opittavat sosiaaliset taidot ja ryhmän tuoma reflektio, ja joskus myös kilpailu, tuovat opintoihin merkittävää lisäarvoa. Uskomme, että myös tulevaisuuden työelämä tarvitsee ensisijaisesti ammattilaisia, jotka osaavat toimia erilaisten ihmisten kanssa, osaavat työskennellä tiiminä ja osaavat hakea ja saada tukea, kannustusta ja palautetta kollegoiltaan. Strategiamme on ylläpitää yhteisöllistä, välittävää ja kannustavaa työ- ja oppimisympäristöä. Yhteisöllisyys tuo mukanaan hyvinvointia. Olemme saaneet valitsemastamme linjasta hyvää palautetta. Meillä viihdytään.

Juha Kaivola, pedagoginen rehtori

Nettisivujamme uudistetaan parhaillaan. Uusille sivuille saadaan myös opiston blogi, jonka tämä kirjoitus aloittaa. Noin kerran kuukaudessa tulemme julkaisemaan meille ajankohtaisia asioita tai kuulumisia blogin muodossa. Ilolla otamme vastaan kaikki kommentit ja keskustelut kirjoituksiin liittyen.

Lisää artikkeleita