Opiston strategia

Linnasmäen opiston arvot

 • Luotettavuus
 • Välittäminen
 • Yhteisöllisyys

Tapamme toimia

 • Avoimuus
 • Asiakaslähtöisyys
 • Ennakointi ja nopeus
 • Tiivis työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö
 • Yksilöllinen kohtaaminen
 • Ryhmämuotoisuus
 • Vapauden ja vastuun kulttuuri

Tehtävämme

 • Olla monialainen kansanopisto
 • Vastata alueen kasvatus- ja ohjausalan, kommunikaatioalan ja seurakunta- ja hautauspalvelualan ammatillisesta koulutuksesta
 • Toimia Turun alueen merkittävänä maahanmuuttaja­koulutuksen keskuksena
 • Järjestää koulutusta nivelvaiheissa oleville kohderyhmille
 • Järjestää jatko-opintoihin valmistavaa koulutusta yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa
 • Järjestää säätiön aatetaustan tarpeiden mukaista koulutusta
 • Antaa eri-ikäisille, eri taustoista tuleville ja eri elämän­vaiheessa oleville oppijoille valmiuksia jatko-opintoihin, luoda edellytyksiä työelämään sijoittumiselle ja työ­elämässä kehittymiselle sekä ehkäistä syrjäytymistä
 • Vastata ennakoivasti yhteiskunnan ja ev.-lut. kirkon koulutustarpeisiin opiston koulutustehtävien mukaisesti
 • Ylläpitää yhteisöllistä, välittävää ja kannustavaa oppimis- ja työympäristöä
 • Toteuttaa kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen ohjelmaa

Lisää artikkeleita