Search

Opiston laatusertifikaatti

Opiston toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Opetustilat ovat monipuoliset, viihtyisät ja ajanmukaiset. Kaiken toimintamme tavoitteena on erinomainen laatu ja kestävän kehityksen huomioiminen.

Opiskelijoiden viihtyminen ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita. Opisto on saanut laadukkaasta toiminnastaan tunnuksena ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen laatupalkinnon, ISO9001-laatusertifikaatin ja OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin.

Sertifikaatteihin kuuluu, että koko oppilaitoksen toimintaa on arvioitu säännöllisin väliajoin sekä omana arviointina että ulkoisena auditointina. Arvioinnit lisäävät toiminnan selkeyttä ja tavoitteellisuutta sekä antavat pohjan opiston jatkuvalle uudistumiselle ja toiminnan kehittämiselle.

Lisää artikkeleita