Kestävän kehityksen sertifikaatti

Linnasmäen opistolle on myönnetty jatko Kestävä kehityksen sertifikaatille vuoteen 2020 saakka. Sertifikaatin myöntää OKKA-säätiö. Sertifikaatti voidaan myöntää oppilaitoksille, jotka toiminnassaan täyttävät kestävän kehityksen kriteerit. Kriteereissä käsitellään kestävän kehityksen teemojen sisällyttämistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Linnasmäen opiston tavoitteena on toteuttaa sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä sekä koulutustoiminnassaan että tukipalveluissaan.

Okka-säätiö on myöntänyt Linnasmäen opistolle Kestävän kehityksen sertifikaatin v. 2014. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategiassa ja opetusministeriön strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti. OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi tukee näiden tavoitteiden saavuttamista yhdessä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelman kanssa. Sertifiointi perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen itsearviointia sekä ulkoista auditointia oppilaitoksessa, joiden avulla todennetaan kriteerien täyttyminen.

Kestävä kehitys on laaja-alainen käsite ja sen toimintaohjelman teemat ovat:

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
– Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
– Energia ja vesi

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
– Turvallisuus oppilaitoksessa( fyysinen ja henkinen)
– Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi
– Kodin ja koulun välinen yhteistyö
– Kiusaaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Linnasmäen opiston painopisteet kestävän kehityksen ohjelmassa ovat sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyvät osa-alueet: Turvallisuus oppilaitoksessa ja henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi. Linnasmäen opiston kestävään kehitykseen liittyvä toimintakulttuuri sai OKKA-säätiön sertifioinnissa paljon positiivista palautetta.

Lisää artikkeleita