Search

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa

Linnasmäen opisto on mukana Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmasta. Hankkeen kesto on kaksi vuotta ajanjaksolla 1.1.2022–31.12.2023.

Kaksivuotisella hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa on mukana viisi kansanopistoa.

Kehittämistyötä toteutetaan yhteistyöllä, kokemuksia jakamalla ja asiantuntijoiden tuella. Yhteiskehittämisen tavoitteet jakautuvat neljään osa-alueeseen.

  • Määritetään nykyinen hiilijalanjälki, jonka avulla tehdään päästövähennystavoitteet.
  • Osallistetaan sidosryhmät luomaan yhteinen tilannekuva vihreän siirtymän tavoitteesta, sen vaiheista ja keinoista.
  • Kehitetään ilmastovastuun ja kestävän kehityksen opinpolkuja, oppisisältöjä ja menetelmiä.
  • Luodaan vihreän siirtymän tiekartta ja konseptoidaan johtamisen työkalut seurannan tueksi.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän kehityksen kädenjäljen kasvattaminen kansanopistoissa ovat hankkeen keskeiset tavoitteet, jotka saavutetaan kehittämällä yhdenmukaisia toimintatapoja, vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä pilotoimalla käytännön ratkaisuja opistojen arjessa. Hankkeeseen osallistetaan organisaation johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä yhteiskehittämään kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta tukevia toimintatapoja. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy käytännön ratkaisuja opetukseen sekä yhteinen kansanopistojen transitiosuunnitelma ja sitä tukevat johtamisen ja seurannan työkalut.

Lisää artikkeleita