Search

Tarinankerronta maahanmuuttajien luontokasvatuksen, identiteetin ja kielenoppimisen välineenä, TAULU

Hankkeen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida menetelmiä ja materiaalia, joiden avulla osallistujilla on mahdollisuuden tulla omalla ensikielellään kuulluksi ihmisenä tarinoineen ja historioineen. Menetelmien tavoitteena on myös parantaa suomen kielen ja perustaitojen oppimisen edellytyksiä. Menetelmät
kehittävät osallistujien taitoa ilmaista itseään ja tunteitaan tarinoiden avulla samalla kun tulevat kuulluksi ja nähdyksi. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien tietoisuutta ja kiinnostusta eri kulttuurien aineettomaan kulttuuriperintöön. Suomalaisten ohjausalan opiskelijoiden ja suomen kieltä kotoutumiskoulutuksissa tai aikuisten perusopetuksessa opiskelevien
kohtaaminen ja yhdessä työskenteleminen on arvokasta perinteiden jakamisen, ilmaisun ja kielitaidon kehittämisen ja eri kulttuurien kunnioittamisen kautta.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan tavoitteisiin liittyviä menetelmiä ja materiaalia. Toiminta tapahtuu ammatti-tarinankertoja-pedagogin ohjaamana. Menetelmät pohjautuvat elävään tarinankerrontaan ja musiikkiin. Menetelmien kautta perehdytään suomalaiseen metsään liittyviin myytteihin, satuihin ja tarinoihin, joiden kautta jaetaan eri kulttuureista löytyviä myyttejä.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisää artikkeleita