Search

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin

Varhaiskasvatuksessa ennakoitu työvoimapula koskee erityisesti korkeakoulutettua työvoimaa. POLJIN-hanke pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan luomalla sosiaali- ja terveysalaa sekä kasvatus- ja ohjausalaa ammatillisella toisella asteella opiskeleville polun varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin. Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään Linnasmäen opiston aiemmassa hankkeessa (Ohjauksen nivelet kuntoon/OPH) luomaa mallia, jossa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana työskentelevät saavat mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon työnsä ohessa. Mallia kokeillaan koko hankealueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Opisto vastaan hankkeen työkokonaisuudesta, jossa kehitetään keinoja vahvistaa toisen asteen tutkintoa suorittavien valmiuksia jatkaa alan opintoja korkea-asteella.

Hankkeen toteuttaa Turun kaupungin/Turun ammatti-instituutin vetämä verkosto, jossa muina jäseninä ovat WinNova, Salon seudun ammattiopisto, Novida sekä Turun kristillinen opisto. Hanketta toteutetaan vuosina 2023-2025.

Lisää artikkeleita