Search

Pienryhmäkoulutukset maahan muuttaneille ja kieli- ja perustaitokoulutukset kotoutumisajan ylittäneille

Hankkeessa toteutetaan:

a) TAIKO (Taidot kohenee) -koulutuksia, joiden pilotointia on aloitettu jo v. 2020. Koulutukset toteutetaan vuosina 2023-2024. TAIKO-koulutukset järjestetään sekä kokopäivätoimisina 18 viikon mittaisina moduuleina että osapäivätoimisina (5h/vko) muuta opiskelua tai työntekoa tukevana opetuksena. Opetus tapahtuu pienryhmässä (enintään 10 opiskelijaa), jonka opetuksesta vastaava erityisopettaja. Tavoitteena on aktiivinen ohjaus työhön ja työllisyyspalveluihin, kun elämäntilanne ja perustaitoihin liittyvät valmiudet sen mahdollistavat.

b) Mahdollisuus kotoutumisajan ylittäneille, alle B1-kielitaitotasolla olevilla, mahdollisuus osallistua vapaan sivistystyön omaehtoiseen kotoutumiskoulutukseen tai muuhun kielikoulutukseen.

Lisää artikkeleita