Search

Perustaitokoulutus Turun vankilassa

Hankkeessa toteutetaan perustaitokoulutusta Turun vankilassa v. 2024–2025. Opetusta tarjotaan keskimäärin 12 tuntia viikossa ja se jakaantuu pienryhmäopetukseen, yksilöopetukseen sekä itsenäisen opiskelun ohjaukseen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa KAPOS-osaamismerkkejä ja järjestettävä opetus pohjautuu opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti ensisijaisesti osaamismerkkien osioiden tekstitaidot, numero- ja taloustaidot sekä digitaaliset taidot kriteereihin.

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Lisää artikkeleita