Oppilaitosfoorumi

Turun kristillinen opisto on mukana Varsinais-Suomen oppilaitosfoorumissa. Oppilaitosfoorumi on työryhmä, jossa on edustajat Varsinais-Suomen koulutuksen kaikista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Ryhmän tehtävänä kartoittaa opettajien yleisiä koulutustarpeita, järjestää alueella yhteistä koulutustarjontaa sekä johtaa ammattialakohtaisia työryhmiä. Ammattialakohtaiset työryhmät järjestävät alueella oman alansa opettajille koulutusta ja verkoistoitumista.

Lisää artikkeleita