Search

Oikeus osata, Opiskelijan äänellä – kohti sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta

Hankkeen 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjää kehittävät v. 2023–2025 uudenlaisia ja innovatiivisia malleja opiskelijoiden osallisuuden, osaamisidentiteetin, toimintakyvyn ja arjentaitojen vahvistamiseen. Lisäksi kehitämme erilaisiin oppimisympäristöihin osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, hyvinvointityön osaamista ja toimintakulttuurin johtamista. Verkostohankkeen kehittämistyö vahvistaa opiskelijan osallisuutta ja osallistumista sekä henkilöstön osaamista yhteiskehittämisen, koulutuskokonaisuuksien sekä tiiviin ja toiminnallisen verkostoyhteistyön avulla.

Hankkeen tuloksena hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasavertaiset osallistumismahdollisuudet ja toimintakyky vahvistuvat opiskelijan arjessa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tuen, positiivisenpedagogiikan ja hyvinvoinnin johtamisen osaaminen vahvistuu.

Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto.

Lisää artikkeleita