Search

Linnasmäen opistossa testataan aikuisten maahanmuuttajien seksuaalikasvatusmateriaalia 

Linnasmäen opistossa opiskelee vuosittain lähes tuhat opiskelijaa viidestäkymmenestä eri maasta. Opisto on Turun seudulla merkittävä ja tunnettu maahanmuuttajien kouluttaja. Ei siis ihme, että opisto valikoitui aikuisten maahanmuuttajien seksuaaliterveyttä ja kulttuurisensitiivistä seksuaalikasvatusta edistävään ICEX-hankkeeseen. 

ICEX-hanke on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima neljän EU-maan yhteinen kehittämishanke. Suomen lisäksi hankkeessa ovat Viro, Kreikka ja Portugali. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2025. 

Hankkeessa tuotetaan aikuisille maahanmuuttajille suunnattua konkreettista seksuaaliterveys- ja seksuaalikasvatusmateriaalia, jota testataan ennen käyttöönottoa käytännön työssä. Linnasmäen opistossa materiaalia testataan opetuksessa ja muissa hankemaissa esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöissä. 

”Seksuaalikasvatus on jokaisen perusoikeus, kaikilla on oikeus saada tietoa. Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus huomioi ihmisten erilaiset taustat ja tarpeet. Tavoitteena ei ole määritellä kenenkään puolesta, miten seksuaalisuuden tulisi hänen elämässään ilmetä. Sen sijaan haluamme tarjota tietoa, jonka avulla jokainen voi vapaasti tehdä valintoja, huomioiden sekä omat että muiden seksuaalioikeudet”, sanoo hankekoordinaattori Eliisa Savola Linnasmäen opistosta. 

Tulossa sähköinen paketti kaikkien käyttöön 

Kaikki neljä hankemaata tekevät parhaillaan materiaalia. ICEX-hankekoordinaattori Eliisa Savola ja suomen kielen opettaja Eva Lähteenmäki valmistelevat Linnasmäen opistossa tehtäviä, kuvia, kortteja ja videoita. Materiaalista halutaan mahdollisimman konkreettista ja toiminnallista. 

Seksuaalikasvatusmateriaalin toimivuutta kokeillaan Linnasmäen opiston kahdelle suomen kielen opiskelijaryhmälle loka-marraskuussa 2024. Miten tehtävät otetaan vastaan, se selviää loppuvuodesta. Opiskelijoille pidetään myös alku- ja lopputesti, jolla kartoitetaan, mitä he ovat seksuaalikasvatuksesta oppineet. 

Eri hankemaiden materiaaleista kootaan vuonna 2025 joka maahan sopiva sähköinen paketti. Tavoitteena on, että materiaali sopii kaikille aikuisille maahanmuuttajille kielestä ja kulttuurista riippumatta. Materiaalia voivat käyttää esimerkiksi opettajat, terveydenhuollon henkilöstö, vastaanottokeskukset ja maahanmuuttajille erilaisia palveluja tarjoavat järjestöt. 

Tehtävien lisäksi tekeillä on käsikirja, johon tulee ideoita, miten seksuaaliterveysaiheita voisi käsitellä ja mitä on hyvä huomioida. 

Materiaali ei ole temmattu tuulesta, sillä kaikissa hankemaissa järjestettiin viime vuonna paneelikeskustelu, johon osallistui maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, opettajia ja terveydenhuollon työntekijöit. Heiltä kysyttiin, miten he toivovat, että seksuaalisuutta käsiteltäisiin ja millaisia työkaluja he tarvitsevat. Suomen paneeli järjestettiin Linnasmäen opistossa. 

”Paneelissa vahvistui, että tarvetta tällaiselle materiaalille todellakin on. Monen lähtömaassa ei ole ollut seksuaalikasvatusta lainkaan tai sitä on ollut hyvin vähän. Tarvitaan ihan perustietoa. Paneeliin osallistuvien mukaan materiaalin pitää kuitenkin olla sellaista, että se sopii kaikista taustoista tuleville ja erilaisiin tarpeisiin”, Eliisa Savola sanoo. 

Tehtävien pitää toimia eritasoisille oppijoille 

ICEX-hankkeessa seksuaalikasvatusta halutaan antaa kolmella tasolla: yksilön tasolla, ihmissuhteiden tasolla ja yhteiskunnan tasolla. Yhteiskunnan tasolla seksuaalikasvatus tarkoittaa, että annetaan tietoa esimerkiksi seksuaaliterveyden palveluista sekä laeista, jotka koskevat esimerkiksi seksuaaliväkivaltaa. 

Materiaalista tehdään sellaista, että se soveltuu eri koulutustaustaisille ja eri kielitaitotasoille. Linnasmäen opistossa on hyvin eri tason suomen kielen oppijoita: luku- ja kirjoitustaidottomia, aikuisten perusopetuksen opiskelijoita, korkeakoulutettuja kotoutumiskoulutuksen opiskelijoita ja maahanmuuttajataustaisia ammattiin opiskelevia.  

“ICEX-hanke on vielä vaiheessa, mutta me toivomme, että seksuaalikasvatus muodostuisi lopulta kiinteäksi osaksi kotoutumiskoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen opintoja”, sanoo Eliisa Savola. 

Lisätietoa: hankekoordinaattori Eliisa Savola, eliisa.savola@linnas.fi 

Lisää artikkeleita