Search

ERASMUS+, Innovative and culturally sensitive tools for sexual health education for migrants

Hanke on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima neljän EU-maan välinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2025.

ICEX-projektin tavoitteena on lisätä aikuisten maahanmuuttajien tietämystä seksuaaliterveydestä. Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivisia ja kulttuurisesti herkkiä työkaluja seksuaaliterveyskasvatukseen. Hankkeella on kolme päätavoitetta:

  • Koota ja tarjota parasta saatavilla olevaa seksuaaliterveyskasvatuksen tietoa ja pedagogisia menetelmiä aikuisten maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille.
  • Luoda hankeverkoston asiantuntemuksella tarkkoja ja helppokäyttöisiä materiaaleja (ICEX Toolbox).
  • Kolmas tavoite on tarjota näyttöön perustuvaa ohjausta seksuaaliterveyskasvatu aikuisten maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille (ICEX eHandbook).
    Turun kristillisen opiston rooli on toimia hankkeessa kohderyhmän kouluttajan asiantuntijaroolissa sekä pilotoida hankkeessa koottuja ja kehitettyjä menetelmiä opiston koulutusryhmissä.

Lisää artikkeleita