Search

Digitaitokoulutukset maahanmuuttajanaisille ja heikon koulutustaustan omaaville vangeille – Digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen

Maahanmuuttajanaisille suunnatut koulutukset

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan maahanmuuttajanaisille suunnattua perus- ja digitaitokoulutusta Turun Halisissa ja Kaarinan Hovirinnassa. Koulutus toteutetaan yhdessä Sateenkaari Koto ry:n ylläpitämien Opetuskotien kanssa. Opetuskodin toimipisteet ovat maahanmuuttajanaisille suunnattuja kohtaamis- ja koulutuspaikkoja, joissa yhdistyvät palveluohjaus, mahdollisuus opiskella kodin arkeen liittyviä asioita sekä lastenhoito. Koulutus järjestetään opetuskotien yhteydessä olevissa luokkatiloissa ja osin kansanopiston omissa tiloissa (mm. kielistudio, kädentaitotilat). Koulutuksen järjestäminen opetuskodin yhteydessä mahdollistaa naisten matalan kynnyksen osallistuminen sekä lastenhoidon opetuskodissa tuntien aikana.

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajanaisten perus- ja digitaitoja vahvistamalla edistää kotoutumista ja työllistymistä. Tavoitteena on naisten toimintakyvyn parantaminen ja voimaannuttaminen kohderyhmälle räätälöidyn koulutuspalvelun avulla.

Koulutusryhmän käyttöön on hankittu kannettavia tietokonetta, jolloin kaikkeen opetukseen voidaan liittää digitaitojen oppimista ja opetuksessa voidaan hyödyntää verkossa olevaa opetusmateriaalia.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Digi- ja perustaitokoulutus Turun vankilassa

Hankkeessa järjestetään digi- ja perustaitokoulutuksia, joiden kohderyhmänä ovat Turun vankilassa vankeusrangaistustaan suorittavat, jotka tarvitsevat perus- ja digitaitojen vahvistamista työllistymis- ja työmahdollisuuksien parantamiseksi ja yhteiskunnassa toimimiseksi. Tavoitteena on, että vankilassa opitut perus- ja digitaidot säilyvät yli rangaistusajan ja siirtyvät osaksi vapautuneen vangin arkea siviilissä ja mahdollisissa jatkokuntoutuspaikoissa. Perustaitoihin ja digitaaliseen osaamiseen liittyvien kansalaistaitojen kehittäminen tukee paitsi siviilissä selviytymistä ja rikoksettomuuteen pyrkimistä, myös vankeusrangaistuksen suorittamisen aikaista fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetaan vuoden 2023 aikana koulutuksia Turun vankilassa sekä ryhmämuotoisena opiskeluna että henkilökohtaisena ohjauksena / opetuksena. Koulutuksessa yhdistetään digitaalisten taitojen oppimista myös erilaisiin hahmottamisharjoitteisiin ja digitaaliseen matematiikkasovelluksiin. Koulutuksen käyttöön vuokrataan kuusi kannettavaa tietokonetta, jotka mahdollistavat sekä tietoteknisten taitojen oppimisen että digitaalisten opetussovellusten käytön.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää artikkeleita