Search

TUVA korvaa nykyisen kymppiluokan

Opistolla alkaa elokuussa TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. TUVA on pitkälti kuin perinteinen kymppiluokka, mutta sen lisäksi paljon muuta. TUVA voi olla vaikka matematiikkaa metsässä, digipelejä ja omasta liikuntalajista innostumista.

Oletko kenties peruskoulun päättävä nuori tai vähän vanhempikin etkä oikein tiedä, mitä tekisit ensi syksynä? Opiskelemaan voisi lähteä, mutta et keksi mitä. Ehkä tarvitset välivuoden, jona aikana saisit miettiä rauhassa. Hep!

Onko koulussa mennyt vähän niin ja näin, syystä tai toisesta? Opiskelu on ehkä vähän takkuillut, arvosanat voisivat olla parempiakin. Hep!

Sinulla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. Ammattikouluun tai lukioon voisi mennä, mutta et oikein tiedä, pärjäätkö siellä vielä. Opiskelutaidot ovat vähän hukassa, tai suomen kielen taito ei ole vielä ihan priimaa. Hep!

Haluaisit uuden alun rauhallisessa aikuisoppilaitoksessa? Hep!

Ratkaisu voisi olla uusi TUVA-koulutus, joka alkaa opistolla elokuussa 2022 ja kestää yhden lukuvuoden.

TUVA on tosiaan uusi koulutusmuoto, mutta opistolla se panostaa pitkälti hyväksi todettuihin kymppiluokan perinteisiin. Niin kuin peruskoulun lukuaineiden kertaamiseen ja arvosanojen korottamiseen.

Hep!

Valmennusta toiselle asteelle

Lyhenne TUVA tulee sanoista tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Se valmentaa lukuvuoden ajan toisen asteen opintoihin eli lukioon tai ammattikouluun.

TUVAssa yhdistyvät entiset perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, VALMA eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus ja LUVA eli lukiokoulutukseen valmistava koulutus. Opetussuunnitelma on kaikissa TUVA-koulutuksissa sama, mutta oppilaitokset voivat itse määritellä, mitä näistä painottavat.

Opisto panostaa nimenomaan perusopetuksen oppiaineiden kertaamiseen ja arvosanojen korottamiseen. Peruskoulun lukuaineiden oppimäärät opetellaan uudestaan. Tähän on varattu paljon kursseja ja tunteja.

Muita tärkeitä painopisteitä opiston TUVA-koulutuksessa ovat digiosaamisen vahvistaminen, oppimaan oppimisen taidot, vuorovaikutustaidot niin netissä kuin elävässä elämässä sekä hyvinvointi.

Lukuvuoden aikana tutustutaan myös ammatilliseen koulutukseen ja tehdään yritysvierailujakin. Tuvalaiset saavat myös ohjausta ja tukea urasuunnitelmiinsa.

“Nuoret saavat nykymaailmassa liian vähän kehuja. Joskus menee mönkään, mutta kehut ja rento asenne auttavat”, uskoo Tane.

Saa olla digitumpelo

Tutustutaan opiston TUVAn painopisteistä ensin digiosaamisen vahvistamiseen.

“Digiosaaminen on tärkeä taito työelämässä ja myös nykylukiossa. Lukiossa pystyy sitten keskittymään itse opintoihin, kun on saanut meiltä ensin digivalmiudet”, sanoo TUVAn tuleva ryhmänvastaava Tane Nguyen.

Koulutuspäällikkö Hanna Nurmi tarkentaa, että opiskelijan ei tarvitse olla digiasioista etukäteen yhtään kiinnostunut.

”Saa olla ihan tumpelo ja tulla meille opettelemaan. Tarkoitus on poistaa digipelkoa.”

Hep!

Tane aikoo tuoda TUVA-opetukseen myös pelillisyyttä. Tämä tarkoittaa sekä digitaalisia oppimispelejä että kaikenlaista toiminnallisuutta. Tuvalaiset voivat opiskella vaikka liikuntasalissa matematiikkaa kiertopistetyyppisesti.

Edelleen kunnioitetaan myös perinteisiä oppimismenetelmiä, sekä kirjaa, kynää ja paperia.

Tunteet auttavat muistamaan

Perustaidot, kuten luku- ja kirjoitustaito sekä laskutaito, ovat monella peruskoulun päättäneellä puutteelliset. TUVAssa niitä vahvistetaan.

”Haluan TUVAan monipuolisia tapoja opiskella. Ihmiset ovat yksilöitä, ja toiset tarvitsevat enemmän innostamista kuin toiset. Eri menetelmillä oppilas sitoutetaan oppimiseen ilman, että hän välttämättä edes tajuaa sitä. Esimerkiksi tunteilla on tosi vahva vaikutus muistiin”, Tane selittää.

Vuorovaikutusta TUVAssa opiskellaan ennen kaikkea yhteisöllisyyden kautta.

“Yhteisiä pelejä, leffailtoja… Tehdään yhdessä, jaetaan ilot ja huolet, pidetään huolta. Rennosti, mutta silti ollaan koko ajan oppimassa myös. Ja saa olla myös yksin.”

Vuorovaikutusta opetellaan myös netissä. Esimerkiksi millä tavalla kannattaa kommentoida, kun toista ei näe.

”Kaikki opiskelijat ovat yksilöitä. Kaikki edistyvät omalla tasollaan”, sanoo TUVAn eli tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tuleva ryhmänvastaava Tane Nguyen. Digiosaamisen vahvistaminen on yksi opiston TUVA-koulutuksen painopisteistä.

PT:n avulla etsitään liikunnan ilo

Tuvalaiset saavat varsin pätevän ryhmänvastaavan, sillä Tanella on sekä erityisluokanopettajan, ohjelmistosuunnittelijan että personal trainerin koulutus. Nämä kaikki ammatit pääsevät ryhmän kanssa käyttöön.

“Pitäisikö vetää esiin vielä mamu-korttikin… Ymmärrän kulttuurieroja ja ihmisten tilanteita oman taustani takia. Olen muuttanut Suomeen 2,5-vuotiaana Hong Kongista, ja juureni ovat Pohjois-Vietnamissa.”

Tanen lisäksi ryhmää opettaa joukko kokeneita aineenopettajia.

TUVA-vuoden yhtenä hyvinvointitavoitteena on motivoida oppilaat liikkumaan, auttaa jokaista löytämään oma lajinsa.

”Että löytyisi liikkumisen ilo”, sanoo Tane.

Ensin hän aikoo katsoa, millainen ryhmä tulee ja millaisia ryhmäläiset ovat yksilöinä. Jokainen saa aloittaa liikunnan omista lähtökohdistaan. Jos oppilaat tykkäävät joukkuelajeista, sitten pelataan niitä. Jos oppilaat ovat enemmän yksintekijöitä, sitten harrastetaan yksilölajeja.

Muutenkin TUVAssa huomioidaan yksilölliset opintopolut.

”Esimerkiksi digitaalinen VILLE-oppimisympäristö mahdollistaa sen, että jokaista oppilasta pystyy ohjaamaan vaikka murtolukujen laskemisessa mahdollisimman tehokkaasti ja reaaliaikaisesti”, Tane selittää.

Yksilöllinen opintopolku näkyy myös siinä, että oppilas voi lukuvuoden edetessä valita, haluaako mennä esimerkiksi työkokeiluun tai suorittaa hygieniapassin tai työturvallisuuskortin. Paletissa on valinnanvaraa.

Lukio-opintoja tai ammatillisen koulutuksen yhteisen tutkinnonosan opintoja voi suorittaa niitäkin. Lukio-opintoja opisto ei kuitenkaan opeta itse, vaan se hoidetaan yhteistyökumppanien kautta.

Hae kevään yhteishaussa

TUVA on opiskelijalle maksuton, ja siihen haetaan kevään yhteishaussa.

Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen päättötodistus ja riittävä suomen kielen taito.

”Maahanmuuttajataustaiset voivat hakea myös kotimaansa päättötodistuksella, jos suomen kielen taito on vähintään tasolla B1”, kertovat Tane Nguyen ja Hanna Nurmi.

”Meillä on myös mahdollisuus olla valitsematta, jos opetusmalli ei vaikuta sopivan oppilaalle.”

Koulutus ei ole tarkoitettu vaativan erityisen tuen oppilaille. Sen sijaan opisto on esteetön, joten esimerkiksi pyörätuoli ei ole ongelma.

Kiusaamiseen opistolla on nollatoleranssi.

Ryhmänvastaava toivoo, että onnistuisi ennen kaikkea tartuttamaan tuleviin opiskelijoihin innostumisen oppimiseen.

”Ja että he saisivat vuoden aikana keinot, joilla voi itse jatkaa elämää meiltä eteenpäin.”

Hep!

Teksti: Tiina Hämäläinen
Kuvat: Janne Peltonen

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita