Search

Askelia aktiivisuuteen 2

Kuullunymmärtämisharjoituksia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen

Tämä materiaali koostuu äänitteistä eli audiomateriaaleista, tehtävistä ja äänitteiden litteraatioista. Tehtävät ovat alkeistason yleispuhekielisiä kuullunymmärtämistehtäviä. Materiaalin tarkoituksena on harjoituttaa kuullunymmärtämistä ja ohjata opiskelijoita aktiiviseen kuunteluun. Rahoitettu Opetushallituksen tuella.

Askelia aktiivisuuteen 2 PDF