Search

Astrobiologian kesälukiokurssi

10.–15.6.2024

Mikä ihmeen astrobiologia? Kesälukiokurssilla tutustumme elämän edellytyksiin maailmankaikkeudessa, erilaisissa planeettakunnissa ja planeetoilla, sekä oman eliökuntamme syntyyn ja kehitykseen täällä Maa-planeetalla.

Astrobiologian kesälukio järjestetään luonnonkauniissa miljöössä Linnasmäen opiston tiloissa. Majoittua voi viihtyisän puistomaisessa ja historiallisessa ympäristössä Hostelli Linnasmäessä.

Viimeisenä kurssipäivänä teemme kertauksenomaisen katsauksen maailmankaikkeuden, Maa-planeetan ja eliökunnan historiaan vaeltamalla 14 km pituisen aikavaelluksen, joka on maailman 14 miljardin historiaa vastaava aikajana. Vaelluksemme päätyy Turun yliopiston Eläinmuseoon.

Opetus

Päivittäinen opetus muodostuu luennoista, keskusteluista ja ryhmätöistä. Päivän aiheista jutustelu jatkuu iltanuotion ympärillä. Olisi suotavaa, että opiskelijat toisivat mukanaan oman tietokoneen.

Opintojakson laajuus on 38 tuntia, joka koostuu päivittäisistä luennoista ja harjoitustöistä (opetuspäivät klo 9-15), ryhmätöistä ja iltakeskusteluista (5 × 1 tuntia), sekä päätöspäivän opastetusta aikajanavaelluksesta (8 t).

TEEMAOPINNOT (FY/BI/GE) Astrobiologia (vTO1/TO)

Tavoite: Hahmottaa, miten kosminen kehitys ja planeetan olosuhteet ovat tuottaneet elämän perusedellytykset, mitä elämä on, miten se on syntynyt ja kehittynyt Maa-planeetalla, ja miten eliökunta ja planeetan olosuhteet vaikuttavat toisiinsa. Pohtia myös elämän mahdollista esiintymistä muilla taivaankappaleilla sekä teknisen sivilisaation kehittymismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Sisältö: Käymme läpi maailmankaikkeuden, Maa-planeetan ja sen eliökunnan historian tärkeimpiä kehitysvaiheita, ja esittelemme niitä tekijöitä, lainalaisuuksia ja prosesseja, jotka ovat olleet oleellisen tärkeitä elämän olemassaolon kannalta. Näihin aiheisiin kuuluvat mm. maailmankaikkeuden synty, luonnonlait, tähtien synty, planeettakunnat, eksoplaneetat ja elinkelpoiset vyöhykkeet.

Biologian ja geologian luennoilla käsittelemme elämän määritelmää ja olemusta, ja sen olemassaolon edellytyksiä ja reunaehtoja. Esittelemme elämän syntyyn liittyviä tekijöitä, eliökunnan kehittymistä ja muuttumista aikakausien kuluessa, ja miten elämä ja Maan fysikaalinen ympäristö ovat kautta aikojen vaikuttaneet toisiinsa. Päädymme lopuksi pohtimaan ihmisen lajin nousua planeetan hallitsevaksi lajiksi, ja teknisen sivilisaation vaikutuksia planeetalla. Opetus kattaa soveltaen lukion biologian moduulin BI1 sekä syventää lukion fysiikan ymmärrystä.

Opettajat: Kirsi Lehto ja Aleksi Elovaara

Alustava ohjelma

Päivä 1
Avaus: Opettajien ja oppilaiden esittely, sisällön esittely
Mitä astrobiologia on: elämän suhde maailmankaikkeuteen
Avaruusteknologia:
– historia viimeisen 50 v:n aikana
– tulevaisuuden näkymät ja tavoitteet
Maapallon eliökunta tänään: Ihmisen hallinnoima planeetta (kevyesti käsiteltynä!)
– Ihmisen lajin historia ja lähisukuiset lajit
– kulttuurit, taidot, ominaisuudet
Iltaohjelma: keskustelu planeetan tilasta, avaruusetiikasta

Päivä 2
Suurikokoisen ja monimutkaisen eliökunnan kehitys
Planeetan ilmaston, ilmakehän, eliökunnan ja kallioperän yhteinen kehityshistoria
Iltakeskustelu: mihin suuntaan evoluutio johtaa eliökuntaa

Päivä 3
Eliökunnan varhaishistoria
– mitä elämä on? Elämän synty, evoluutio ja monimuotoistuminen
Suuret harppaukset eliökunnan historiassa
– millaiset tekijät ajavat monimutkaisuuden kehittymistä
Iltakeskustelu: elämän synnyn problematiikka

Päivä 4
Maan synty, nuoren Maan olosuhteet
Planeettakunnan synty, elinkelpoiset paikat muualla planeettakunnassa
Eksoplaneetat, elinkelpoiset planeetat(?), elämän vyöhykkeet tähtien ympärillä
Iltakeskustelu: elämän etsintä planeettakunnassa

Päivä 5
Elämän olemassaolon kosmiset reunaehdot:
– aika, luonnonlait, materia, energiansiirtoreaktiot
– kosminen kehitys, tähtien synty, alkuainesynteesi
Iltakeskustelu: Elämän mahdollisuudet maailmankaikkeudessa

Päivä 6
14 km Aikavaellus + Eläinmuseo

Muu ohjelma
Iltaohjelmamme sisältävät erilaisia hauskoja vapaa-ajan aktiviteetteja: mm. katselemme elokuvia
ja vietämme iltaa grillailun merkeissä.

Hinta

  • 230€ (sis. opetuksen, aamiaisen ja lounaan)
  • 530€ (sis. opetuksen, aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yöpymisen 2hh)

Ilmoittautumiset 20.5.24 mennessä: kurssit.linnas.fi

Lisää artikkeleita