Search

OPVA-KAITO -ryhmä valmentaa koulunkäynninohjaajan opintoihin

Koulunkäynninohjaajan tutkintoon valmentava koulutus (OPVA-KAITO) alkoi tammikuussa. Opiskelijat ovat kasvatus- ja ohjaus­alalle motivoituneita ja soveltuvia henkilöitä, joilla on hyvä suomen kielen taito, mutta tarvitsevat lisää kielen opiskelua tutkinnon suorittamiseksi. Opinnot kestävät noin puoli vuotta, jonka jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala.

Ryhmän vastuuopettajana toimii suomen kielen opettaja Anu Knaapinen. – Opva-Kaito-ryhmässä opiskellaan esimerkiksi suomen kieltä ja suomalaiseen kasvatus- ja koulutuskulttuuriin liittyviä asioita. Näin opiskelijoilla on helpompi suorittaa koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto sen jälkeen, kertoo Anu.

Anu Knaapinen toimii Opva-Kaiton vastuuopettajana.

Anun mielestä ryhmää on mukava ja innostava opettaa ja hän oppii koko ajan itse paljon, sillä opiskelijoilla on monenlaista elämänkokemusta ja ammattitaitoa. – Parasta on, että opiskelijat ovat motivoituneita ja usein oma-aloitteisia ja että heidän puhumisen ja kuuntelun taidot ovat sellaiset, että abstrakteistakin asioista keskustelu onnistuu hyvin. Kivaa on myös, että huumori kukkii usein tunneilla, kuvailee Anu.

Anun mielestä raskasta on välillä oma riittämättömyyden tunne:  jos ei vaikka ole ehtinyt suunnitella jotakin opetettavaa kokonaisuutta tarpeeksi hyvin tai ei osaa vastata opiskelijoiden kysymyksiin. – Onneksi kollegoilta saa tukea ja myös iän myötä oppii hyväksymään sen, ettei aina osaa tai ehdi, kertoo Anu. 

Merve ja Hadeer opiskelevat OPVA-KAITO -ryhmässä. Merve on kotoisin Turkista ja asunut suomessa 3,5 vuotta. Hadeer on tullut Suomeen kahdeksan vuotta sitten Irakista. – Opettajat ovat hyviä ja heiltä voi aina kysyä. Tunnit ovat monipuolisia. Opimme suomen kieltä, työelämätaitoja ja paljon asioita suomalaisesta kasvatus- ja koulutusjärjestelmästä, kertovat Merve ja Hadeer.

Merve ja Hadeer kehuvat kovasti ryhmän yhteishenkeä. Tunneilla tehdään paljon ryhmätöitä ja opitaan asioita keskustellen. Opettaja Anu on samaa mieltä. – Olen huomannut, että ryhmä tulee keskenään hyvin toimeen, ja kaikille on helppoa toisten kanssa työskentely ja toisten auttaminen. Tämä on tärkeä taito sitten koulunkäynninohjaajan työssäkin.

Merven ja Hadeerin tavoitteena on opintojen jälkeen päästä hyvään työpaikkaan koulunkäynninohjaajana. Molemmat heistä ovat pienten lasten äitejä ja koulunkäynninohjaajan työajat sopivat hyvin tähän elämän tilanteeseen.  Hadeer tahtoisi jatkaa myöhemmin yliopistoon kasvatusalalle.  Molemmat kehuvat kovasti suomalaista koulua: – Suomen koulu on ilmainen ja täällä tarjotaan ilmainen lounas. Opettajien ja lasten suhde on hyvä. Oppilailla on mahdollisuus erityisopetukseen ja tunneilla käytetään monipuolisia oppimistekniikoita. Koulussa opitaan muuallakin kuin luokassa; on retkiä, liikuntaa ja käsityötä, kertovat Merve ja Hadeer.

Teksti: Niina Heikkilä
Kuvat: Janne Peltonen

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita