Search

Turvallista opiskelua

Opiston syyskausi on aloitettu lähiopetuksessa. Olen saanut opiskelijoilta monia helpottuneita palautteita siitä, että lähiopetus aloitettiin ja siitä, miten paljon lähiopetuksesta pidetään. Opiston strategiana on ollut painottaa lähiopetukseen, ryhmämuotoisuuteen, yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin kontakteihin ja taitoihin liittyvää pedagogiikkaa. Olemme oppilaitoskentässä hieman vastavirtaan uivia, mutta omasta mielestämme enemmänkin pedagogisesti edelläkävijöitä. Tästä johtuen keväällä tapahtunut nopea siirtyminen etäopintoihin oli meille ajatuksellisesti haasteellisempi hyppy kuin monille muille kouluille. Etäopintoihin liittyvät tekniset ratkaisut ja opettajien osaaminen olivat kuitenkin onneksi aika hyvällä tasolla. Keräsimme keväällä opiskelijoilta palautetta etäopiskelun onnistumisesta. Palautteen perusteella kävi selvästi ilmi, että suurin osa vastanneista koki, että ”normaali” lähiopiskelu olisi tehokkaampaa, helpompaa ja että opettajat osaavat opettaa ja ohjata sitä paremmin. Osalle opiskelijoista etäily kuitenkin sopi jopa paremmin kuin lähityöskentely.

Kevään etäopintojen jälkeen ja yhä jatkuvan epidemiatilanteen vuoksi lähiopetukseen palaaminen tai lähiopetuksessa opintojen aloittaminen on ollut myös pelottavaa. Opiston velvollisuus on järjestää opintoja mahdollisimman turvallisesti. Lähiopetuksessa emme kuitenkaan yleensä pysty järjestämään riittäviä turvavälejä luokissa, koska tuplasti normaalia isompia luokkatiloja ei ole, eikä niitä ole saatavana opiston ulkopuoleltakaan. Turvallista oppimisympäristöä on rakennettu hygieniaohjeilla, opiskeluryhmien sekoittumista estävillä toimilla, ruokailuporrastuksilla, välituntikäytännöillä ja THL:n ohjeita tiukemmilla poissaolo-ohjeilla. Osalla eri koulutusten kursseista on ollut mahdollisuus myös osallistua etänä, vaikka muu ryhmä olisikin koulussa. Opetuksen järjestämiseen on ollut pakon kautta moninaisuutta: välillä osa tai kaikki opiskelijoista ovat etänä ja opettaja opistolla. Välillä opettaja on etänä ja osa tai kaikki opiskelijoista opistolla. Välillä langoilta on pudonnut opettaja, välillä opiskelijat ja välillä kaikki. Uusi on aina opettelua, mutta omasta mielestäni yllättävänkin hyvin uudet jutut ovat sujuneet.

On ollut hieno huomata, että ohjeisiin ja järjestelyihin on suhtauduttu pääosin vakavasti ja opiskelun aloitus lähiopetuksena on tapahtunut turvallisesti. Kiitän sekä opiskelijoita että henkilökuntaa joustavuudesta ja kärsivällisyydestä! Kun syyskausi on saatu käyntiin lähiopetuksena, on myöhemmin tarvittaessa jo helpompaa siirtyä osin tai kokonaan etäopintoihin. Jokaisen on omalta osaltaan hyvä varautua tähän, vaikka toivomme tietenkin kaikki, että tartuntoja ei opistolle tule eikä epidemiatilanne Suomessa pahene.

Syyskausi on siis alkanut hyvin. Päätoimisia opiskelijoita on noin 800. Uusia koulutuksia on alkanut mm. opinnoissaan tukea tarvitseville maahanmuuttajille, ammatillisen tutkinnon suorittaneille maahanmuuttajanaisille ja varhaiskasvatuksen opettajiksi tähtääville lastenhoitajille. Lisäksi uutta on, että opisto järjestää digitaitokoulutusta Turun vankilassa. Opiston yhden rakennuksen, ”kurssirakennuksen”, peruskorjauksen suunnittelu ja väistötilojen etsiminen on käynnistynyt. Myös henkilöstössä on aina uusia tuulia. Turun kristillisen opiston säätiön toimitusjohtaja Tapani Rantala siirtyi uusiin työhaasteisiin Tampereelle. Kuluvan lukuvuoden ajan Tapanin tehtävät on jaettu sisäisesti. Tapani tulee kirjoittamaan myöhemmin syksyllä vielä blogissa ajatuksiaan.

Hyvää syksyä ja pysytään terveinä!

Juha Kaivola
pedagoginen rehtori, vs. säätiön johtaja

Julkaisemme meille ajankohtaisia asioita tai kuulumisia blogin muodossa. Ilolla otamme vastaan kaikki kommentit ja keskustelut kirjoituksiin liittyen.

Lisää artikkeleita