Search

Suruliputus

Turun kristillisellä opistolla on tänään lippu puolitangossa niin kuin lukemattomissa lipputangoissa halki Suomenniemen. Suremme Kuopion oppilaitosväkivallan uhreja, menehtynyttä ja loukkaantuneita sekä muistamme heidän läheisiään. Suremme myös väkivallan tekijää, joka pilasi raskaasti oman elämänsä ja myös niin monien muiden elämän.

Suruliputus kertoo siitä, että me välitämme toisistamme ja toistemme hyvinvoinnista. Se kertoo siitä, että oppilaitoksissa ja koko yhteiskunnassa tarvitaan jatkuvaa ponnistelua turvallisen yhteisön rakentamiseksi.

Yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan tuon tuosta esimerkiksi poliisien määrän lisäämistä. Se voikin olla vastaus joihinkin tarpeisiin. Yhteiskunnan turvallisuus rakentuu kuitenkin paljon ratkaisevammin sille, että kasvu- ja oppimisympäristöt ovat riittävän yhteisöllisiä ja tarvittavat tukitoimet ovat saatavilla. Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin takaaminen on parasta turvallisuuden rakentamista. Hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit – oikeudenmukaisuus ja huolenpito kaikista – luovat turvallisuutta.

Turun kristillinen opisto on yhteisöllinen oppilaitos, jossa jokaisen opiskelijan ja työntekijän hyvinvointi on tärkeä asia. Kansanopistopedagogiikka rakentuu yhdessä oppimiselle. Opiston yhteiset tilaisuudet, sählyturnaukset, ympäristöpäivät, kansainvälisyyspäivät, juhlat jne. tukevat yhteisöllisyyttä. Opiskeluhuolto auttaa tuen tarpeessa olevia.

Suruliputus muistuttaa myös siitä, että jokaisen oppilaitoksen tulee huolehtia turvallisuudesta ja turvallisuuskoulutuksesta. Vaaratilanteita varten tarvitaan valmistautumista ja harjoituksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa säikähtyneisyyttä tai epäluuloa. Arki ei rakennu pelolle vaan luottamukselle. Valppaalle ja toimintakykyiselle luottamukselle.

Tapani Rantala, rehtori

Noin kerran kuukaudessa tulemme julkaisemaan meille ajankohtaisia asioita tai kuulumisia blogin muodossa. Ilolla otamme vastaan kaikki kommentit ja keskustelut kirjoituksiin liittyen.

Lisää artikkeleita