Search

Jatkuvan oppimisen suunnannäyttäjä

Jatkuvan oppimisen suunnannäyttäjä! Näin uusi hallitusohjelma visioi Suomen koulutuksen tulevaisuutta. Jatkuva oppiminen on se, mistä koulutuksen kentällä nyt puhutaan. Termi tarkoittaa, että jokaisella olisi mahdollisuus elämänsä ja uransa aikana opetella uutta tarpeen mukaan. Tämä voi tarkoittaa osaamisen päivittämistä alalta, jossa työskentelee tai kokonaan uuden kokonaisuuden opiskelua tai alan vaihtamista. 

Työn murroksessa työtehtäviä häviää ja uusia tulee tilalle. Uusista työpaikoista suurin osa syntyy korkean osaamisen tehtäviin. Samaan aikaan perusasteen koulutuksella olevien työllisyys on jatkuvasti heikentynyt ja on Suomessa nykyisellään enää noin 40 %.  Tulevaisuuden murrosten lisäksi nykyiselläänkin on Suomessa paljon ihmisiä, joiden osaaminen on puutteellista tai he ovat jääneet tai vaarassa jäädä riittävän koulutuksen ulkopuolelle. Suomessa on arvioiden mukaan myös yli puoli miljoonaa ihmistä, joilla ei ole riittäviä perustaitoja laskemisen, lukemisen ja tietotekniikan saralla. Jatkuva oppiminen voi tarkoittaa siis myös suomen kielen ja yleissivistävien perustaitojen opiskelua. Jatkuvan oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on koulutuksen ja oppimisen saavutettavuus. Meidän pitää mennä sinne, missä ihmiset ovat. Koulutuksen tulee myös tunnistaa ja tunnustaa aiempi oppiminen ja myöntää, että oppimista tapahtuu myös muualla kuin oppilaitoksen järjestämässä muodollisessa koulutuksessa.

Opistolle jatkuvan oppimisen suunnannäyttäjän tehtävä ja siihen liittyvät uudet mahdollisuudet ovat tervetulleita. Olemme tehtävään saadulla lisärahoituksella toteuttaneet maahanmuuttajanaisille suunnattua perus- ja digitaitokoulutusta yhdessä Sateenkaari Koton Opetuskoti Hovirinnan kanssa. Yhdessä Taitaen -perustaitohankkeessa kehitämme uusia koulutuksen toteuttamismuotoja, menetelmiä ja materiaaleja niille maahanmuuttajaopiskelijoille, joiden opinnot eivät normaaleissa koulutusryhmissä etene. Suunnittelemme ja haemme rahoitusta Turun vankilassa toteutettavaan digitaitokoulutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteemme on tarjota alojemme ajankohtaista osaamista myös työssä oleville. Kehitteillä on myös Turun Yliopiston kanssa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille suunnatut polkuopinnot, jotka tähtäävät varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden hankkimiseen. Tulevaisuudessa tulee olemaan yhä enemmän pulaa varhaiskasvatuksen opettajista.

Sama jatkuvan oppimisen tavoite koskee opistoa myös työpaikkana. Meidän tulee huolehtia, että panostamme meillä työssä oleviin ihmisiin ja osaamiseen. Oppilaitoksen toiminnan laatu ei synny seinistä vaan ihmisistä. Meidän tulee ajatella, että koulutus ei ole kustannus, vaan investointi, jolle ajan myötä saadaan hyvä tuotto.

Juha Kaivola, pedagoginen rehtori

Noin kerran kuukaudessa julkaisemme meille ajankohtaisia asioita tai kuulumisia blogin muodossa. Ilolla otamme vastaan kaikki kommentit ja keskustelut kirjoituksiin liittyen.

Lisää artikkeleita