Tutkinnon suorittaminen

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa; seurakuntapalvelun osaamisala ja hautauspalvelun osaamisala. Seurakuntapalvelun osaamisalan valinnut voi toimia esim. suntiona tai vahtimestarina seurakunnassa. Hautauspalvelun osaamisalan valinnut voi puolestaan toimia hautaustoimistotyöntekijänä hautauspalvelualan yrityksissä. Katso tästä tutkinnon perusteet.

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Molemmille osaamisaloille pakollinen yhteinen tutkinnonosa on Seurakunta ja asiakaspalvelu (45 osp). Seurakuntapalvelun osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Kirkollisten tilaisuuksien ja tilojen hoitaminen (45 osp). Hautauspalvelun osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Hautaustoimiston palveluprosessin ja hautausjärjestelyjen hoitaminen (45 osp).

Molempiin osaamisaloihin sisältyy lisäksi 60 osaamispistettä, joka koostuu valinnaisista tutkinnon osista.

Tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näytöissä aidossa työympäristössä. Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajalle tehdään henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi työkokemus ja opinnot.

Näytöissä osoitetaan kaikki ammattitaitovaatimuksissa esitetyt kohdat. Näyttöihin voi osallistua kun tarvittava ammattitaito on hankittu joko koulutuksessa tai muulla tavoin.

Tutkinnon suorittaminen on aina henkilökohtainen prosessi. Yleensä se kestää 1-2 vuotta riippuen aikaisemmin hankitun osaamisen määrästä ja laadusta. Omaa osaamista voi arvioida esimerkiksi opetushallituksen sivuilla osaan.fi -kartoituksella.

Mikäli on jo hankkinut riittävän ammattitaidon ja osaamisen ammattitaitovaatimusten kaikilta osin, voi kysellä mahdollisuutta suorittaa tutkinto ilman koulutusta.

Lisää artikkeleita