Search

Oppisopimuksella koulunkäynnin ohjaajaksi

25.9.2023-31.5.2024.

Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa. Muu opiskelu on työelämässä oppimista ja kirjallisia tehtäviä. Halutessaan opiskelija voi suorittaa osan koulutuksesta itsenäisesti verkko-opintoina.

Lukuvuoden 2023-24 aikana on mahdollista suorittaa kaksi – kolme tutkinnonosaa:

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp) perusopetuksessa tai aamu ja iltapäivätoiminnassa
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp) perusopetuksessa
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (30 osp) perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Oppisopimuskoulutus sopii opiskelijalle, jolla on:

  • jonkin verran työkokemusta koulunkäynnin ohjaajana
  • työsuhde vähintään 25 tuntia viikossa perusopetuksessa tai perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa (oppisopimusmahdollisuus)
  • kyky itsenäiseen opiskeluun työn ohella
  • vahva motivaatio tutkinnon suorittamiseen.

Koko tutkinto muodostuu viidestä tutkinnonosasta. Katso tästä tutkinnon perusteet.

Haku ja pääsyvaatimukset

Haku koulutukseen on avoinna toistaiseksi. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Uusia opiskelijoita voidaan ottaa keväällä 2024 seuraaviin tutkinnonosiin: oppijan ohjaaminen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus. Voit kysyä hakuajoista lisää opintotoimistosta.

Pääsyvaatimuksina on suoritettu oppivelvollisuus (suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot), riittävä suomen kielen taito (kielitaitovaatimus B1.1), 18 vuoden ikä, soveltuvuus ja kiinnostus alalle, riittävä työkokemus koulunkäynnin ohjaajan työstä sekä oppisopimustyöpaikka perusopetuksessa tai perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Työelämässä oppiminen jatkuu koko koulutuksen ajan tutkinnon osaa vastaavassa toimintaympäristössä. Oppisopimuksella voi opiskella, jos opiskelijalla on alan työpaikka ja työaika on vähintään 25 t / vko. Opiskelija hankkii itse oppisopimuspaikan, mutta opisto solmii oppisopimuksen opiskelijan ja työnantajan kanssa. Mainitse oppisopimustyöpaikka hakemuksessasi.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen 29.8. tai 11.9.2023 (hakijalle yksipäiväinen). Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja käsitystä opinnoista ja ammatista, soveltuvuutta alalle, itsetuntemusta ja persoonallisuutta. Kaikki osiot pisteytetään. Puutteellisesti täytetty hakemus vähentää loppupistemäärää

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Koulutus toteutuu, jos ryhmään tulee riittävästi opiskelijoita.

Maksut

  • Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.
  • Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut sekä ruokailut opiskelija kustantaa itse.

Lisätiedot koulutuksesta: Marjaana Talonen, 0400 597 758, marjaana.talonen@linnas.fi ja opintotoimisto haku@linnas.fi.

Oppisopimuksen solmimiseen liittyvät asiat: Matti Ijäs (matti.ijas@linnas.fi tai 050 4060 837).

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita