Search

Koulunkäynninohjaajan tutkintoon valmentavat opinnot vieraskielisille

Koulutus alkaa 13.11.2023 ja päättyy 21.5.2024.

Kohderyhmä ja koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalalle motivoituneille ja soveltuville henkilöille, joita kiinnostaa suorittaa erityisesti kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala.

Hakijalla pitää olla hyvä suomen kielen taito, mutta hänen pitää opiskella lisää kieltä ja saada lisää tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, jotta voisi suorittaa koulunkäynninohjaajan tutkinnon (noin vuoden koulutus opintojen jälkeen).

Valmentavissa opinnoissa opiskellaan suomen kieltä (puhumista, kuuntelemista, lukemista ja kirjoittamista) ja opiskelutaitoja, saadaan tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä koulunkäynninohjaajan koulutusalasta. Koulutukseen kuuluu työelämässä oppimisen jakso perusopetuksessa, iltapäivätoiminnassa tai päiväkodissa (noin neljä viikkoa).

Opetus on kokoaikaista, ja lähiopetusta on noin 20 tuntia viikossa. Lisäksi on vähintään 5 tuntia viikossa kirjallisten tehtävien tekemistä kotona.

Hakuaika ja pääsyvaatimukset

Haku koulutukseen on päättynyt. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. HUOM! Hakemuksen huolellinen täyttäminen on tärkeää ja osa valintaperusteita.

Pääsyvaatimuksena on soveltuvuus alalle, suoritettu oppivelvollisuus (suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot), 18 vuoden ikä, riittävä yleissivistävä koulutus kotimaasta tai Suomesta sekä riittävä suomen kielen taito (kielitaitotaso vähintään A2.2.). Alan työkokemus katsotaan eduksi.

Opintojen lähtötaso on noin A2.2. – B1.1.

Soveltuvuuskoe järjestetään 30.10.2023. Kokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota, käsitystä opinnoista ja ammatista sekä soveltuvuutta alalle. Kokeessa testataan suullista ja kirjallista kielitaitoa. Kaikki osiot pisteytetään.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia.

Maksut

Koulutus on maksuton, mutta ruokailut ja opiskelumateriaalit jokainen maksaa itse.

Lisätiedot

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita