Koulunkäynninohjaaja – päiväopetus

Koulutukseen voi hakeutua kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä).

Haku

Jatkuva haku on tauolla toistaiseksi. Haku avataan sitten, kun opiskelijapaikkoja vapautuu.

Uusia opiskelijoita voidaan ottaa koko lukuvuoden ajan, jos koulutusryhmässä on tilaa. Jos opiskelupaikkoja on tarjolla, voi tutkinnon tekemisen aloittaa myös myöhempinä ajankohtina. Kysy lisää opintotoimistosta.

Koulutus kestää noin yhden vuoden. Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus (suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot), riittävä suomen kielen taito (kielitaitovaatimus B1.1), 18 vuoden ikä sekä soveltuvuus ja kiinnostus alalle.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja käsitystä opinnoista ja ammatista, soveltuvuutta alalle, itsetuntemusta ja persoonallisuutta. Kaikki osiot pisteytetään. Puutteellisesti täytetty hakemus vähentää loppupistemäärää.

Vieraskielisten hakijoiden tulee lähettää todistus suomen kielen taidosta ennen soveltuvuuskoetta sähköpostilla haku@linnas.fi tai käyttämällä turvasähköpostia. Löydät lisätietoa turvasähköpostin lähettämisestä täältä.

Jos haluat postittaa todistuksen, on osoite: Linnasmäen opisto/opiskelijavalinnat, Lustokatu 7, 20380 Turku. Huomioithan, että postitse lähetettävän todistuksen tulee olla perillä oppilaitoksessa ennen soveltuvuuskoetta.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Koulutusta koskevat tiedustelut:
Marjaana Talonen, 0400 597 758, marjaana.talonen@linnas.fi

Maksut

Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa (koko tutkinnon hinta on 350 €). Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelija voi hakea opintotukea. Tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Parasta kaikessa oli mukavat opettajat sekä luokka. Mutta ihan ykköseksi nousi tuo tapa jolla koulua kävimme. 2pv lähiopetusta ja loppuviikko harjoittelussa koko vuoden. Näki paljon enemmän käytäntöä kuin harjoittelu jaksoilla ja uskon että tämä tyyli avaa myös työpaikkoja enemmän.

Hienointa oli opiston hyvä, ystävällinen ilmapiiri. Osaavat opettajat.

Opintotoimiston joustava ja ystävällinen palvelu saa kiitosta. Myös monipuolinen, hyvä ruoka.

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita