Search

Opiskelijan mielipide

Roosa Maanpää on innostunut viittomakielestä ja kokee, että tämä koulutus sopii hänelle. Roosa kehuu omaa ryhmäänsä ja kertoo olevansa kiinnostunut työskentelemään varsinkin kouluikäisten lasten kanssa – koulunkäynninohjaajan työ tuntuisi mielenkiintoiselta. Vapaa-aikaa Roosa viettää usein oman koiran ja musiikin parissa.

Viittomakieli kiinnostaa valokuvaajan töitä tehnyttä Aurora Salosta. Hän kehuu kovin opettajiaan ja luokkansa yhteishenkeä. Aurora toivoo voivansa jatkossa yhdistää työssään kaksi kiinnostuksensa kohdetta ja valokuvata erityislapsia sekä viittomakielisiä lapsia.

Lisää artikkeleita