Search

Kokemusasiantuntijakoulutus

Koulutetulla kokemusasiantuntijalla on omakohtainen kokemus jostakin teemasta. Tämän koulutuksen kohderyhmänä on mielenterveys- ja päihdetaustaiset henkilöt sekä heidän läheisensä. Koulutuksen avulla kokemuksesta työstetään asiantuntijuutta, jota voi hyödyntää esimerkiksi oman tarinan kautta luennoimalla, työryhmissä, vertaisryhmissä, rinnalla kulkijana ja palvelujen kehittämisessä.

Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään 4.10.2023 – 13.3.2024. Lähiopetusta on pääosin keskiviikkoisin klo 17.00–20.30 ja muutamana arkipäivänä. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oman tarinan kertominen. Opiskelu voi olla päätoimista tai sivutoimista.

Koulutuksen käyneillä on mahdollisuus suorittaa Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen (20 osp) näyttö, joka on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa.

Koulutuksen sisältö:

  1. Kokemusasiantuntijuuden periaatteet
  2. Työyhteisön ja verkoston jäsenenä toimiminen
  3. Palvelujärjestelmässä toimiminen
  4. Kokemusasiantuntijuuden käyttäminen työvälineenä
  5. Oman osaamisen ja ammatillisuuden kehittäminen

Haku

Hakuaika on 3.10.2023 saakka. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Valintakriteerit koulutukseen:

  • motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
  • halu työstää ja jakaa omia kokemuksia
  • hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä ja oma tilanne on tasapainossa, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista, esimerkiksi raitistumisesta on kulunut vähintään vuosi
  • elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet mahdollistavat opiskelun.

Maksut

Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa. Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.

Lisätiedot

Mia Lehtonen, kokemusasiantuntijakouluttaja
mia.lehtonen@linnas.fi, p. 040 6289 841

Sari Siipola, kokemusasiantuntijakouluttaja
sari.siipola@linnas.fi, p. 040 5590 081

Lue tästä Mian haastattelu!

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Lisää artikkeleita