Search

Oppisopimus

 • Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä.
 • Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla.
 • Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa koko ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Oppisopimuskoulutuksena ei voida järjestää valmentavaa koulutusta eikä työvoimakoulutusta.

Opiskelijan tehtävät

 • Opiskelija on työsuhteessa.
 • Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
 • Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias.
 • Suunnittelee yhdessä oppilaitoksen kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) työpaikalle.
 • Tekee työnantajan kanssa oppisopimuksen, joka on kirjallinen, määräaikainen sopimus työsuhteesta.

Työpaikan tehtävät

 • Tekee oppilaitoksen kanssa oppisopimuksen.
  – Sopimuksessa sovitaan mm. aloitus- ja päättymispäivästä, osapuolten tehtävistä, koulutuskorvauksesta ja muista tarpeellisista asioista, kuten oppilaitoksen ohjauksesta ja tuesta työpaikalle.
 • Tekee opiskelijan kanssa oppisopimuksen.
  – Oppisopimuksessa sovitaan mm. sopimuksen voimassaoloajasta, sovellettavasta työajasta, koeajan pituudesta, palkkauksen perusteista, työsuhteen ehdoista.
  – Oppisopimuksen liitteeksi tulee liittää opiskelijan HOKS siltä osin kuin se koskee oppisopimusta.
 • Sitoutuu solmimaan vähintään 25 h/vko -työsuhteen opiskelijan kanssa.
 • Maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen.
 • Saa koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä katsotaan aiheutuvan työnantajalle kustannuksia.
 • Nimeää opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan.
 • Antaa opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä.
 • Mahdollistaa, että opiskelija pystyy osallistumaan opintoihin.
 • Voi päättää, maksaako koulutuspäivien ajalta palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli palkkaa ei makseta.

Oppilaitoksen tehtävät

 • Tarkistaa, että työpaikalla on edellytykset toimia oppimisympäristönä.
 • Suunnittelee opiskelijalle yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) työpaikalle.
 • Solmii työnantajan kanssa oppisopimuksen.
 • Maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos työnantajalle arvioidaan aiheutuvan kustannuksia oppisopimuskoulutuksesta.
 • Tarjoaa työpaikkaohjaajalle ohjausta ja koulutusta.
 • Maksaa opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia tilanteen mukaan.
 • Antaa osallistumistodistuksen opintojen päätyttyä.

Lisää artikkeleita