Search

Koulutussopimus

 • Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.
 • Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.
 • Koulutussopimus on keino myös työyhteisön osaamisen kehittämiseen, syventämiseen tai lisätyövoiman hankkimiseen.
 • Koulutussopimuksen aikana opiskelijat ja työnantajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja tekemään työtä yhdessä. Se tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa opiskelijan osaamista, soveltuvuutta alalle sekä motivaatiota.

Opiskelijan tehtävät

 • Opiskelija ei ole työsuhteessa.
 • Opiskelija ei saa palkkaa eikä muuta vastiketta.
 • Osallistuu koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä työpaikan ja oppilaitoksen kanssa.
 • Osallistuu koulutussopimuksen hyväksymiseen hyväksymällä sitä koskevan HOKSin.

Työpaikan tehtävät

 • Suunnittelee koulutuksen yhteistyössä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa.
 • Työpaikalle ei pääsääntöisesti makseta koulutuskorvausta.
 • Oppilaitos ja koulutussopimustyöpaikan edustaja tekevät koulutussopimuksen, joka on määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
  – Koulutussopimuksessa sovitaan mm. aloitus- ja päättymispäivästä, osapuolten tehtävistä ja muista asioista kuten opiskelijan työaika, työmatka- ja ruokailujärjestelyt, oppilaitoksen ohjaus ja tuki työpaikalle sekä työpaikkaohjaajan perehdytys.
  – Koulutussopimukseen tulee liittää opiskelijan HOKS siltä osin kuin se koskee koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta. HOKSista tulee ilmetä mm. ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen.
  – Koulutussopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.
 • Velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoida siitä oppilaitokselle.

Lisää artikkeleita